Základná škola Veľká Ida
História Slovákov
Aktualizované: 01.09.2013
Jednou   z   úloh   súčasnej   školy   je   nesporne   výchova   osobností   schopných   kultivovane   kráčať   v   stopách,   ktoré   po sebe   zanechali   generácie   našich   predkov.   Prístup   k   vlastnej   minulosti   sa   stáva   meradlom      kultúrnej   úrovne   národa. Kultúra   školy   je   podmienená   osobnostnými   vplyvmi   žiakov   i   pedagógov,   úrovňou   integračných   vzťahov   i   atmosférou tvorivosti   a   kreativity.      Práve   tú   sa   usilujeme   v   čo   najväčšej   miere   rozvíjať   prostredníctvom   záujmových   popoludní zameraných na upevnenie historického povedomia našich žiakov. V   mesiaci   marec   sme   pripravili   zábavno   -   náučný   kvíz   o   histórii   Slovákov   a   Slovenska.   Žiaci   si   mohli   oprášiť vedomosti   z   dejín,   národopisu,   oboznámiť   sa   prostredníctvom   obrazového   materiálu   s   významnými   kultúrnymi pamiatkami   našich   miest   i   s   kultúrnym   dedičstvom   nášho   národa.   Ktoré   mesto   má   pomenovanie   "slovenský   Rím",   či "matka   slovenských   miest",   naše   "naj"      i   to,   že   svet   o   nás   vie-   to   boli   témy   našej   aktivity.      Celé   popoludnie   sa   nieslo v príjemnej atmosfére, bez súperenia, nakoľko víťazmi sme  sa stali všetci zúčastnení. Druhá   časť   aktivity   bola   venovaná   mladším   žiakom.   Téma   bola   rovnaká   -   História   Slovenska.   Tu   sme   však   využili súťaživosť   detí   a   pripravili   sme   kvíz   Páli   vám   to!   Že   to   tretiakom   naozaj   páli,   predviedli   všetkým   zúčastneným. Naším   prvoradým   cieľom      bolo   pripraviť   pre   žiakov   zábavné   popoludnie,   aby   sme   si   v   príjemnom   prostredí   školskej knižnice   ukázali,   že   čas   sa   dá   tráviť   zmysluplne   a   že   vedomosti   môžeme   čerpať   aj   zábavnou   formou.   Veď   chceme, aby učenie bolo pre našich žiakov hrou.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - SCHORPIO.  Authorized:  Mgr. Blanka Mullerova. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.