Základná škola Veľká Ida
História Slovákov
Aktualizované: 01.09.2013
Jednou z úloh súčasnej školy je nesporne výchova osobností schopných kultivovane kráčať v stopách, ktoré po sebe zanechali generácie našich predkov. Prístup k vlastnej minulosti sa stáva meradlom  kultúrnej úrovne národa. Kultúra školy je podmienená osobnostnými vplyvmi žiakov i pedagógov, úrovňou integračných vzťahov i atmosférou tvorivosti a kreativity.  Práve tú sa usilujeme v čo najväčšej miere rozvíjať prostredníctvom záujmových popoludní zameraných na upevnenie historického povedomia našich žiakov. V mesiaci marec sme pripravili zábavno - náučný kvíz o histórii Slovákov a Slovenska. Žiaci si mohli oprášiť vedomosti z dejín, národopisu, oboznámiť sa prostredníctvom obrazového materiálu s významnými kultúrnymi pamiatkami našich miest i s kultúrnym dedičstvom nášho národa. Ktoré mesto má pomenovanie "slovenský Rím", či "matka slovenských miest", naše "naj"  i to, že svet o nás vie- to boli témy našej aktivity.  Celé popoludnie sa nieslo v príjemnej atmosfére, bez súperenia, nakoľko víťazmi sme  sa stali všetci zúčastnení. Druhá časť aktivity bola venovaná mladším žiakom. Téma bola rovnaká - História Slovenska. Tu sme však využili súťaživosť detí a pripravili sme kvíz Páli vám to! Že to tretiakom naozaj páli, predviedli všetkým zúčastneným. Naším prvoradým cieľom  bolo pripraviť pre žiakov zábavné popoludnie, aby sme si v príjemnom prostredí školskej knižnice ukázali, že čas sa dá tráviť zmysluplne a že vedomosti môžeme čerpať aj zábavnou formou. Veď chceme, aby učenie bolo pre našich žiakov hrou.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - SCHORPIO.  Authorized:  Mgr. Blanka Mullerova. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.