Základná škola Veľká Ida
Hviezdoslavov Kubín
Aktualizované: 01.09.2013
Výchova mladej generácie k láske a úcte k materinskej reči i k umeleckému slovu je jednou z hlavných úloh školy. Medzi ne patrí i pestovanie pozitívneho vzťahu k umeleckej literatúre a umeleckému prednesu. S týmto cieľom sme pripravili 59. ročník recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Dňa 7. marca sa v školskej knižnici stretlo 21 recitátorov, ktorí si pripravili ukážky zo svetovej i slovenskej literatúry a svojím prednesom nám pripravili príjemný umelecký zážitok. Výsledky školského kola boli nasledovné: I. kategória - prednes prózy: 1. miesto - Natália Berdisová - III. A 2. miesto - Brigita Harbulyáková - II. A 3. miesto - Lenka Škulková - III. A, Daniel Hajduček - III. A I. kategória - prednes poézie: 3. miesto - Kristián Szabó - III. A II. kategória - prednes prózy: 1. miesto - Diana Molitorisová - VI. A 2. miesto - Frederika Györgyová - V. A 3. miesto - Noémi Kiglerová - VI. A II. kategória - prednes poézie: 1. miesto .Bernadet Tóthová - VII. A 2. miesto - Patrik Szakács - VI. A 3. miesto - Klaudia Susnyáková - VII. A, Peter Lipták - VI. A III. kategória - prednes prózy: 1. miesto - Kristína Lukácsová - IX. A 2. miesto - Martina Fujdiarová - IX. A Všetkým účastníkom ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - SCHORPIO. Authorized: Mgr. Blanka Mullerova. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.