Základná škola Veľká Ida
Hviezdoslavov Kubín
Aktualizované: 01.09.2013
Výchova   mladej   generácie   k   láske   a   úcte   k   materinskej   reči   i   k   umeleckému   slovu   je   jednou   z   hlavných   úloh   školy. Medzi ne patrí i pestovanie pozitívneho vzťahu k umeleckej literatúre a umeleckému prednesu. S týmto cieľom sme pripravili 59. ročník recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Dňa   7.   marca   sa   v   školskej   knižnici   stretlo   21   recitátorov,   ktorí   si   pripravili   ukážky   zo   svetovej   i   slovenskej literatúry a svojím prednesom nám pripravili príjemný umelecký zážitok.   Výsledky školského kola boli nasledovné: I. kategória - prednes prózy: 1. miesto - Natália Berdisová - III. A 2. miesto - Brigita Harbulyáková - II. A 3. miesto - Lenka Škulková - III. A, Daniel Hajduček - III. A I. kategória - prednes poézie: 3. miesto - Kristián Szabó - III. A II. kategória - prednes prózy: 1. miesto - Diana Molitorisová - VI. A 2. miesto - Frederika Györgyová - V. A 3. miesto - Noémi Kiglerová - VI. A II. kategória - prednes poézie: 1. miesto .Bernadet Tóthová - VII. A 2.  miesto - Patrik Szakács - VI. A 3. miesto - Klaudia  Susnyáková - VII. A, Peter Lipták - VI. A III. kategória -  prednes prózy: 1. miesto - Kristína Lukácsová - IX. A 2. miesto - Martina Fujdiarová - IX. A Všetkým účastníkom ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme.  
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - SCHORPIO.  Authorized:  Mgr. Blanka Mullerova. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.