Základná škola Veľká Ida
Týžden slovenských knižníc
Aktualizované: 01.09.2013
Jednou   z   pravidelných   akcií   v   marci   -   mesiaci   knihy   je   týždeň   slovenských   knižníc.   Pri   tejto   príležitosti   naša   škola pripravila   pre   svojich   žiakov   zábavné   náučno   -   tvorivé   popoludnia,   osobitne   pre   mladšie   a   staršie   vekové   kategórie žiakov.    V   rámci   týchto   popoludní      si   naši   žiaci   pripomenuli      nielen   význam   a   poslanie   knižníc   pre   spoločnosť,   ale   dozvedeli sa   aj   množstvo   zaujímavostí   zo   sveta   kníh.      Svoje   novonačerpané      informácie   si   žiaci   druhého   stupňa      mali   možnosť otestovať      v   krátkom   kvíze,   ktorého   víťazom      s   najväčším   počtom   správnych   odpovedí      sa   stali   Petra   Turňanská   a Kristína Lukácsová z IX. A a Lívia Kövešdiová zo VI. A triedy.   V   druhej   časti   zábavného   popoludnia   sa   naši   žiaci   venovali      rôznym   tvorivým   činnostiam.   Úlohou   najmladších   žiakov bolo   nakresliť   alebo   zhotoviť      z   krepového   papiera      svoju   obľúbenú   rozprávkovú   postavičku.   Starší   žiaci   mali možnosť      aspoň   na   chvíľu   stať   sa   skutočnými   básnikmi   a   spisovateľmi.      S   veľkou   chuťou   a   odhodlanosťou   sa   pustili do   tvorby      básní,   príbehov   a   komiksov   a   v   neposlednom   rade   si   mali   možnosť   vyskúšať      aj   prácu   ilustrátorov   kníh. Podľa    vlastnej    fantázie    si    navrhli    obal    knihy    za    pomoci    využitia    kombinovaných    výtvarných    techník.    Využili servítkovú   techniku,   vodové      i   temperové   farby,   rudku   a   pod.   Celé   popoludnie   sa   nieslo   v   znamení   veselej   a uvoľňujúcej   atmosféry,   ktorú   dotvárala      nielen   skvelá   nálada   žiakov   a   vyučujúcich,   ale   aj   jemná   hudba   v   podaní známych interpretov populárnej hudby.   Všetky   práce,   či   už   výtvarného   alebo   literárneho   charakteru   sa   umiestnili      na   poster,   ktorý   zdobí   vestibul   školy.   Je dôkazom   toho,   že   naši   žiaci   vynikajú   nielen   múdrosťou,   ale   aj   šikovnosťou,   obrovskou   tvorivosťou   a   hlavne   chuťou   a chcením vymýšľať neustále nové veci. V   závere   akcie   bol   každý   žiak   odmenený   účastníckym   diplomom   ako   nezabudnuteľnou   spomienkou   na   toto   krásne popoludnie prežité v kruhu svojich a kamarátov a pni učiteliek.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - SCHORPIO.  Authorized:  Mgr. Blanka Mullerova. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.