Základná škola Veľká Ida
Týžden slovenských knižníc
Aktualizované: 01.09.2013
Jednou z pravidelných akcií v marci - mesiaci knihy je týždeň slovenských knižníc. Pri tejto príležitosti naša škola pripravila pre svojich žiakov zábavné náučno - tvorivé popoludnia, osobitne pre mladšie a staršie vekové kategórie žiakov. V rámci týchto popoludní si naši žiaci pripomenuli nielen význam a poslanie knižníc pre spoločnosť, ale dozvedeli sa aj množstvo zaujímavostí zo sveta kníh. Svoje novonačerpané informácie si žiaci druhého stupňa mali možnosť otestovať v krátkom kvíze, ktorého víťazom s najväčším počtom správnych odpovedí sa stali Petra Turňanská a Kristína Lukácsová z IX. A a Lívia Kövešdiová zo VI. A triedy. V druhej časti zábavného popoludnia sa naši žiaci venovali rôznym tvorivým činnostiam. Úlohou najmladších žiakov bolo nakresliť alebo zhotoviť z krepového papiera svoju obľúbenú rozprávkovú postavičku. Starší žiaci mali možnosť aspoň na chvíľu stať sa skutočnými básnikmi a spisovateľmi. S veľkou chuťou a odhodlanosťou sa pustili do tvorby básní, príbehov a komiksov a v neposlednom rade si mali možnosť vyskúšať aj prácu ilustrátorov kníh. Podľa vlastnej fantázie si navrhli obal knihy za pomoci využitia kombinovaných výtvarných techník. Využili servítkovú techniku, vodové i temperové farby, rudku a pod. Celé popoludnie sa nieslo v znamení veselej a uvoľňujúcej atmosféry, ktorú dotvárala nielen skvelá nálada žiakov a vyučujúcich, ale aj jemná hudba v podaní známych interpretov populárnej hudby. Všetky práce, či výtvarného alebo literárneho charakteru sa umiestnili na poster, ktorý zdobí vestibul školy. Je dôkazom toho, že naši žiaci vynikajú nielen múdrosťou, ale aj šikovnosťou, obrovskou tvorivosťou a hlavne chuťou a chcením vymýšľať neustále nové veci. V závere akcie bol každý žiak odmenený účastníckym diplomom ako nezabudnuteľnou spomienkou na toto krásne popoludnie prežité v kruhu svojich a kamarátov a pni učiteliek.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - SCHORPIO. Authorized: Mgr. Blanka Mullerova. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.