Základná škola Veľká Ida
Účelové cvičenie – Ochrana života a zdravia II
Aktualizované: 01.09.2013
Účelové cvičenie - Ochrana života a zdravia V   dňoch   9.   a   10.   mája   2013   sme   pre   žiakov   školy   pripravili   letné   účelové   cvičenie,   ktoré   sme   realizovali   v spolupráci   s   Vojenským   útvarom   Veľká   Ida.   Súčasťou   cvičenia   bol   nácvik   evakuácie   žiakov   školy.   Takýto nácvik    realizujeme    každoročne,    aby    v    prípade    ohrozenia    žiakov    i    zamestnancov    školy    nedošlo    k nepredvídaným   situáciám.   Ďalšia   časť   cvičenia   sa   niesla   v   znamení   súťaží   medzi   jednotlivými      triedami      2. stupňa v nasledujúcich disciplínach: - prechod cez laná - slalom na bicykli medzi kužeľmi - hod granátom - nosenie pingpongovej loptičky na lyžičke - člnkový beh - štafeta Po spočítaní výsledkov všetkých disciplín vzišlo nasledujúce poradie: 1.      miesto - IX. A 2. miesto - VII. B 3. miesto - VIII. A Umiestnenie    tried    nebolo    také    dôležité    ako    príjemne    strávené    dopoludnie.    Poďakovanie    patrí    hlavne príslušníkom Vojenského útvaru Veľká Ida, ktorí pomáhali pri rozhodovaní pri všetkých disciplínach. V   poslednej   časti   cvičenia   si   žiaci   pozreli   ukážku   zbraní   a   bojovej   techniky   v   priestoroch   vojenského útvaru.   Po   ceste   späť      do   priestorov      základnej   školy   sa   žiaci   zastavili   na   letisku   vo      Veľkej   Ide,   kde   mali možnosť vidieť ukážkové lety vrtuľníka  a dvojmiestneho lietadla. Priebeh   cvičenia   Ochrana   života   a   zdravia   sa   žiakom   i   učiteľom   páčil   a   už   teraz   sa   všetci   tešíme   na budúcoročné cvičenie.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - SCHORPIO.  Authorized:  Mgr. Blanka Mullerova. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.