Základná škola Veľká Ida
Účelové cvičenie – Ochrana života a zdravia II
Aktualizované: 01.09.2013
Účelové cvičenie - Ochrana života a zdravia V dňoch 9. a 10. mája 2013 sme pre žiakov školy pripravili letné účelové cvičenie, ktoré sme realizovali v spolupráci s Vojenským útvarom Veľká Ida. Súčasťou cvičenia bol nácvik evakuácie žiakov školy. Takýto nácvik realizujeme každoročne, aby v prípade ohrozenia žiakov i zamestnancov školy nedošlo k nepredvídaným situáciám. Ďalšia časť cvičenia sa niesla v znamení súťaží medzi jednotlivými triedami 2. stupňa v nasledujúcich disciplínach: - prechod cez laná - slalom na bicykli medzi kužeľmi - hod granátom - nosenie pingpongovej loptičky na lyžičke - člnkový beh - štafeta Po spočítaní výsledkov všetkých disciplín vzišlo nasledujúce poradie: 1. miesto - IX. A 2. miesto - VII. B 3. miesto - VIII. A Umiestnenie tried nebolo také dôležité ako príjemne strávené dopoludnie. Poďakovanie patrí hlavne príslušníkom Vojenského útvaru Veľká Ida, ktorí pomáhali pri rozhodovaní pri všetkých disciplínach. V poslednej časti cvičenia si žiaci pozreli ukážku zbraní a bojovej techniky v priestoroch vojenského útvaru. Po ceste späť do priestorov základnej školy sa žiaci zastavili na letisku vo Veľkej Ide, kde mali možnosť vidieť ukážkové lety vrtuľníka a dvojmiestneho lietadla. Priebeh cvičenia Ochrana života a zdravia sa žiakom i učiteľom páčil a teraz sa všetci tešíme na budúcoročné cvičenie.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - SCHORPIO. Authorized: Mgr. Blanka Mullerova. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.