Základná škola Veľká Ida
Karneval
Aktualizované: 11.03.2014
30. január 2014 sa niesol v znamení veselosti. Veď kto by sa netešil, že sa skonč ili týždne trápenia nad uč ebnicami v snahe aspoň na poslednú chvíľu opraviť si známky. A komu sa to nepodarilo, ten sa mohol aspoň zabaviť a vyšantiť na žiackom karnevale. Ne chýbali pekné a nápadité masky, tombola, množstvo cien a dobrá hudba. O dobrú náladu sa postarali pani uč iteľky, ktoré pre žiakov pripravili zábavné hry, aby sa tým, ktorí nevyhrali , nekotúľali po líč kach slzič ky. A keď sa nejaké neposlušné slzič ky pre dsa len našli , pri tanci sa rýchlo osušili. A komu sa málilo, 14. f ebruára sme si dali repete. Vtedy si ešte zatancovali naši najmenší – nulťáci.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.