Základná škola Veľká Ida
Komparo
Aktualizované: 22.11.2013
Komparo Aj my patríme ku školám, ktoré chcú poskytovať žiakom kvalitné vzdelanie, no potrebujú na to nástroje na objektívne posúdenie, d o akej miery sa im to darí. Jedným z takých nástrojov je systém cvič ného testovania Komparo, do ktorého sa 7.11.2013 zapojili aj naši deviataci i ôsmaci, aby si preverili úroveň svojich vedomostí zo slovenského jazyka a literatúry, z matematiky a zo všeobecných študijných predpoklado v. V tomto školskom roku sa do cvič ného testovania zapojilo 20 žiakov z VIII. A a IX. A triedy. Koordinátorkou cvič ného testovania Komparo je Mgr. Edita Kardosová Komparo je najmä pre deviatakov poslednou možnosťou, ktorá im pomôže zistiť, aké nedostatky v danom predmete majú, č o eš te treba dotiahnuť, precvič iť, v eď v Testovaní 9 v marci 2014 chcú obstáť č o najlepšie .
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - SCHORPIO. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.