Základná škola Veľká Ida
LIGA 4x4
Aktualizované: XX.XX.2012
LIGA 4x4 Piataci našej školy sa 19. novembra 2013 zúčastnili matematickej súťaže Liga 4 x 4. Súťaže sa zúčastnili žiaci V. A a obsadili pekné 7. miesto. Žiaci súťažili v tomto zložení: Michaela Štrompová Carmen Németová Michaela Humenská Matúš Papernik Zapojením sa do súťaže si žiaci rozvíjajú matematické schopnosti a zručnosti, stretávajú sa s netradičnými úlohami a matematickými hrami a šíria dobré meno školy. Blahoželáme! Ďakujeme aj Ing. Monike Stahovcovej, ktorá žiakov pripravovala
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.