Základná škola Veľká Ida
LIGA 4x4
Aktualizované: XX.XX.2012
LIGA  4x4 Piataci našej školy sa 19. novembra 2013 zúčastnili matematickej súťaže Liga 4 x 4. Súťaže sa zúčastnili žiaci V. A a obsadili pekné 7. miesto. Žiaci súťažili  v tomto zložení:   Michaela Štrompová                                     Carmen Németová         Michaela Humenská         Matúš Papernik Zapojením   sa   do   súťaže   si   žiaci   rozvíjajú   matematické   schopnosti   a   zručnosti, stretávajú   sa   s   netradičnými   úlohami   a   matematickými   hrami   a   šíria   dobré   meno školy. Blahoželáme! Ďakujeme aj  Ing. Monike Stahovcovej,  ktorá žiakov pripravovala
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.