Základná škola Veľká Ida
Záložka do knihy spája školy
Aktualizované: 22.11.2013
Záložka do knihy spája školy Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do č esko – slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Tvorby záložiek sa zúč astnili žiaci I. stupň a ZŠ, II. stupňa ZŠ i špeciálne triedy. Všetky záložky vytvorené žiakmi vyhodnotila porota, ktorú tvorili Mgr. Radvanová, Mgr. Černá a  Mgr. Abošiová. Po zaregistrovaní nám bola prid      elená ZŠ s  MŠ Šoporň a, takže naše záložky poputujú práve tam a veríme, že deti v partnerskej škole potešia. Spolupráca pokrač uje nadviazaním korešpondenč ného kontaktu. Veríme, že listy, ktoré žiaci pošlú do Šoporne, deti oslovia a  tak sa medzi žiakmi našich škôl vytvoria priateľské vzťahy.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - SCHORPIO. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.