Základná škola Veľká Ida
Zodpovedný prístup k sexualite
Aktualizované: 02.06.2015
Zodpovedný prístup k sexualite Dňa     18.     5.     2015     sa     v školskej     knižnici     uskutočnila     beseda o zodpovednom        prístupe        k sexualite        a rodičovstvu. Mladistvý     vek     sa     často     charakterizuje     ako     obdobie „zamilovanosti“,   obdobie   prvých   lások,   čistých,   ideálnych, ktoré   významne   ovplyvňujú   formovanie   osobnosti   mladého človeka.     V     oblasti     biologickej     to     spôsobí     pohlavné dozrievanie,   v   oblasti   psychickej   citovú   vyspelosť,   zvýšenú potrebu    intimity    a    porozumenie.    O týchto    a    mnohých    ďalších    otázkach    diskutovali    žiaci s lektorkou    -        zdravotnou        sestrou    pani    Gabrielou    Takáčovou,    ktorá    besedu    viedla    a zorganizovala   spolu   s pani   učiteľkou   biológie   Mgr.   Valečkovou.   Zúčastnili   sa   jej   žiaci   VII.A triedy.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.