Základná škola Veľká Ida
Zodpovedný prístup k sexualite
Aktualizované: 02.06.2015
Zodpovedný prístup k sexualite Dňa 18. 5. 2015 sa v školskej knižnici uskutočnila beseda o zodpovednom prístupe k sexualite a rodičovstvu. Mladistvý vek sa často charakterizuje ako obdobie „zamilovanosti“, obdobie prvých lások, čistých, ideálnych, ktoré významne ovplyvňujú formovanie osobnosti mladého človeka. V oblasti biologickej to spôsobí pohlavné dozrievanie, v oblasti psychickej citovú vyspelosť, zvýšenú potrebu intimity a porozumenie. O týchto a mnohých ďalších otázkach diskutovali žiaci s lektorkou - zdravotnou sestrou pani Gabrielou Takáčovou, ktorá besedu viedla a zorganizovala spolu s pani učiteľkou biológie Mgr. Valečkovou. Zúčastnili sa jej žiaci VII.A triedy.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.