Základná škola Veľká Ida
Žiadosť o príspevok
Aktualizované: 02.06.2018
VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
Občianské zruženie “Makovička” pri ZŠ Veľka Ida - Správa o činnosti
Venujte nám 2% dane z príjmu! Vedenie   Základnej   školy   Veľká   Ida   a   Občianske   združenie   Makovička   pri    ZŠ   vo   Veľkej   Ide sa   obracia   na   všetky   fyzické   a   právnické   osoby   s   prosbou   o   poukázanie   2%    dane   z   príjmu. Všetky takto získané prostriedky budú využité v prospech našich žiakov. Ďakujeme! Tlačivá si môžete stiahnuť z priložených príloh.           Mgr. Helena Mikulová       predseda OZ
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - SCHORPIO.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.