Základná škola Veľká Ida
Žiadosť o príspevok
Aktualizované: 15.01.2013
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - SCHORPIO.  Authorized:  Mgr. Blanka Mullerova. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.
           Venujte nám 2% dane z príjmu! Vedenie Základnej školy Veľká Ida a Občianske združenie Makovička pri  ZŠ vo Veľkej Ide sa obracia na všetky fyzické a právnické osoby s prosbou o poukázanie 2%  dane z príjmu. Všetky takto získané prostriedky budú využité v prospech našich žiakov. Ďakujeme! . Tlačivá si môžete stiahnuť z priložených  príloh.            Mgr. Gabriela Abošiová                                                                               predseda OZ
VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
Občianské zruženie “Makovička” pri ZŠ Veľka Ida - Správa o činnosti