Základná škola Veľká Ida
Školská knižnica - Dokumenty
Aktualizované: 23.11.2013
Štatút školskej knižnice
Metodické usmernenie 2013
Čitateľská gramotnosť na vyučovaní SJL
Čitateľská gramotnosť pre primárne vzdelávanie
Tvorba testov na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov
Príručka pre školského knihovníka 2009
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - SCHORPIO. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.