Základná škola Veľká Ida
Úspechy školy - Školský rok 2011/2012
Aktualizované: 29.07.2012
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - SCHORPIO. Authorized: Mgr. Blanka Mullerova. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.
Úspechy školy - Školský rok 2011/2012 Žiaci našej školy sa i tento školský rok zapájali do rôznych súťaží a olympiád. V novembri organizovalo pre piatakov Gymnázium Alejova v Košiciach súťaž LIGA 4 x 4, na ktorej žiaci V.A: Patrik Brezo Patrik Szakács Diana Molitorisová Lívia Kövesdiová, - obsadili 6. miesto V decembri sa uskutočnili : Obvodové kolo súťaže “ Olympiáda zo slovenského jazyka „ , školu reprezentovala žiačka: Bianka Györgyová IX.A - úspešný riešiteľ Obvodové kolo súťaže „Geografická olympiáda“, školu reprezentovali žiaci: Sandra Berecová - VI.A Alexandra Stefanová - VII.A Erik Susnyák - VIII.A V januári sa uskutočnili: Obvodové kolo súťaže “ Olympiáda z anglického jazyka“ , školu reprezentovali žiaci: Klaudia Šušňáková - VI.A – obsadila 15. miesto Gabriel Fedor - IX.A - obsadil 17. miesto Obvodové kolo súťaže “ Matematická olympiáda „ , školu reprezentoval žiak: Gabriel Fedor - IX.A - obsadil 11. miesto. Vo februári sa konalo : Obvodové kolo súťaže „ Dejepisná olympiáda“, školu reprezentovali žiačky: Kristína Lukácsová – VIII.A Bianka Györgyová – IX.A, ktorá bola úspešná riešiteľka V marci sa uskutočnili: Obvodové kolo súťaže „ Pytagoriáda“ , školu reprezentovali žiaci: Frederika Györgová - IV.A - úspešný riešiteľ Diana Molitorisová - V. A - obsadila 7. miesto Matúš Végvari - VI.A Alexandra Stefánová - VII.A Obvodové kolo súťaže“Hviezdoslavov Kubín“ , školu reprezentovali žiaci: Natália Berdisová - II.A Evelin Fedorová - IV.A Diana Molitorisová - V.A Obvodové kolo súťaže „ Biblická olympiáda“ , školu reprezentovali žiaci: Bernadett Tóthová - VI.A Adriána Fedorová - IX.A Dominika Ďurčová - IX.A Gabriel Fedor - IX.A , ktorí obsadili 12. miesto V apríli sa uskutočnili: : Obvodové kolo súťaže „ Matematická olympiáda“ , školu reprezentovali žiaci : Z6 – Jozef Šunda – VI.A Z7 - Alexandra Stefánová – VII.A Z8 - Kristína Lukácsová – VIII.A Celoslovenské kolo súťaže „Geografická olympiáda„ , školu reprezentovali žiaci: Diana Molitorisová - V.A Alexandra Stefánová - VII.A
1 1