Základná škola Veľká Ida
Úspechy školy - Školský rok 2011/2012
Aktualizované: 29.07.2012
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - SCHORPIO.  Authorized:  Mgr. Blanka Mullerova. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.
Úspechy  školy - Školský rok 2011/2012 Žiaci našej školy sa  i tento školský rok zapájali do rôznych súťaží a olympiád. V novembri organizovalo pre piatakov Gymnázium Alejova v Košiciach súťaž LIGA 4 x 4,  na ktorej žiaci V.A: Patrik Brezo                                   Patrik Szakács                                   Diana Molitorisová                                   Lívia Kövesdiová,  -  obsadili 6. miesto V decembri sa uskutočnili :  Obvodové kolo súťaže “ Olympiáda zo slovenského jazyka „ ,  školu reprezentovala žiačka: Bianka Györgyová   IX.A  -   úspešný riešiteľ                                                Obvodové kolo súťaže  „Geografická  olympiáda“, školu reprezentovali žiaci:  Sandra Berecová         - VI.A Alexandra Stefanová   - VII.A Erik Susnyák               - VIII.A   V januári sa uskutočnili:      Obvodové kolo súťaže “ Olympiáda z anglického  jazyka“ ,  školu reprezentovali žiaci: Klaudia Šušňáková  -  VI.A – obsadila 15. miesto Gabriel Fedor           -  IX.A  -   obsadil  17. miesto                                             Obvodové kolo súťaže “ Matematická  olympiáda „ ,  školu reprezentoval žiak:  Gabriel Fedor  -  IX.A  - obsadil 11. miesto. Vo februári sa konalo :       Obvodové kolo súťaže  „  Dejepisná olympiáda“,  školu reprezentovali žiačky:  Kristína Lukácsová – VIII.A  Bianka Györgyová – IX.A, ktorá bola úspešná  riešiteľka V marci sa uskutočnili:    Obvodové kolo súťaže  „ Pytagoriáda“ ,  školu reprezentovali žiaci: Frederika Györgová   -  IV.A -   úspešný riešiteľ Diana Molitorisová    -  V. A  -  obsadila 7. miesto Matúš Végvari            -  VI.A Alexandra Stefánová  -  VII.A                                           Obvodové kolo súťaže“Hviezdoslavov Kubín“  , školu reprezentovali žiaci: Natália Berdisová  - II.A Evelin Fedorová  - IV.A Diana Molitorisová  - V.A                                         Obvodové kolo súťaže  „ Biblická  olympiáda“ , školu reprezentovali žiaci: Bernadett Tóthová  - VI.A Adriána Fedorová  - IX.A Dominika Ďurčová  - IX.A Gabriel Fedor  - IX.A ,  ktorí obsadili 12. miesto                          V apríli sa uskutočnili: :  Obvodové kolo súťaže  „  Matematická  olympiáda“  ,  školu reprezentovali žiaci : Z6 – Jozef Šunda               –  VI.A Z7 -  Alexandra Stefánová – VII.A Z8 -  Kristína Lukácsová   – VIII.A                                            Celoslovenské kolo súťaže  „Geografická  olympiáda„ , školu reprezentovali žiaci: Diana Molitorisová      -    V.A Alexandra Stefánová   -     VII.A
1 1