Základná škola Veľká Ida
Úspechy školy - Školský rok 2011/2012
Aktualizované: 29.07.2012
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - SCHORPIO.  Authorized:  Mgr. Blanka Mullerova. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.
V máji sa uskutočnili :       Regionálne  kolo súťaže „ Botanikiáda „  , školu reprezentovala žiačka :   Noemi Kiglerová – V.A                                             Literárna súťaž „ Deň múz „  školu reprezentovali žiaci :  Dominik Jakel           -            IV.A  Kristína Lukácsov á   -          VIII.A  Adriána Fedorová      -           IX. A  V júni Gymnázium Poštová v Košiciach organizovalo matematicko-dopravnú súťaž „Mamut“ , na  ktorej sa zúčastnili žiaci V.A :  Patrik Brezo                                     Patrik Szakács                                     Diana Molitorisová                                     Noemi Kiglerová                                     Lívia Kövesdiová  a obsadili 20. miesto. Žiakov zaujala celoslovenská informatická  súťaž „Bobor“, na ktorej sa zúčastnili žiaci: Daniel Mačinga – IV.A          - úspešný riešiteľ Frederika Györgová – IV.A   - úspešný riešiteľ Nikola Vitányiová – IV.A     -  úspešný riešiteľ Patrik Brezo  - V.A                - úspešný riešiteľ Jozef Šunda – VI.A               -  úspešný riešiteľ  Kamil Jaballah – VII.A         -  úspešný riešiteľ Alexandra Stefánová – VII.A- úspešný riešiteľ   Oddelenie techniky CVČ Kvietok zorganizovalo súťaž : „ Reklama na zdravú výživu „ , do ktorej sa zapojili                                žiaci IV.A : Emanuel Jano, Daniel Jakel, Evelin Fedorová, Bibiána Brezová,                                                    Patrícia   Volesková, Simona Beluscáková, Frederika Györgyová                                žiaci V.A  :  Patrik Brezo, Noemi Kiglerová                                žiaci VI.A :  Jozef Šunda, Karol Kigler, Bernadet Tóthová, Nina Harastiová,                                                    Klaudia Šušňáková. V celoslovenskom kole súťaže „Matematický klokan“ školu reprezentovali žiaci: Kristián Szabó  -  II.A  - úspešný riešiteľ Daniel Hajduček  -  II.A  - úspešný riešiteľ Diana Molitorisová  - V.A – úspešný riešiteľ Kristína Lukácsová  - VIII.A  - úspešný riešiteľ Kultúrne centrum údolia Bodvy organizovalo výtvarnú súťaž „ Moje najmilšie zvieratko „ , školu reprezentovala žiačka : Frederika Györgyová  -   IV.A  - získala  1. miesto V celoštátnej súťaži „ Expert geniality „ reprezentovali školu žiaci : Erika Urbanová           -  VI.A Alexandra Stefánová   - VII.A Erik Susnyák               - VIII.A Matúš Szilasi              -  VIII.A Bianka Györgyová     -   IX.A    Študijné centrum BASIC Košice organizovalo V. ročník literárnej súťaže medzi ZŠ na Východnom Slovensku. Do súťaže sa zapojili žiaci: Bianka Györgyová       -   IX.A Adriána Fedorová        -   IX.A Kristína Lukácsová      -   VIII.A   -  obsadila 11. miesto
2 2