Základná škola Veľká Ida
Školský vzdelávací program
Aktualizované: 10.11.2019
ŠkVP 2019-2020 0.-4. roč. ZŠ iŠkVP 2019-2020 5.-9. roč. ZŠ ŠVP pre ŠKD 2019-2020 Učebný plán pre 1.-4. roč. ZŠ Učebný plán pre 2.-3. a 5.-7.roč. ŠT ŠkVP ŠT 2019-2020 Učebný plán pre 5.-9.roč. ZŠ ŠVP- primárne vzdelanie        pre I. stupeň ZŠ ŠVP pv 2015  Primárne vzdelávanie ŠVP -nižšie stredné vzdelanie        pre II. st. ZŠ ŠVP nsv 2015  Nižšie stredné vzdelanie ŠVP pre žiakov s MP ŠVP pre žiakov s MP  Vzdelávací program pre žiakov s MP pre primárne vzdelávanie
Vzdelávacia oblasť
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.