Základná škola Veľká Ida
Výzvy verejného obstarávania - AKTUÁLNE
Aktualizované: 01.12.2015
2.  Názov predmetu zákazky:                                Celkové vybavenie odb. učebne Chemie Dátum zverejnenia: 01.12.2015 Dokumenty na stiahnutie:      - výzva na verejné obstarávanie - Celkové vybavenie odb. učebne Chemie
1.  Názov predmetu zákazky:                                Rekonštrukcia elektroinštalácie Dátum zverejnenia: 29.06.2016 Dokumenty na stiahnutie:      - výzva na verejné obstarávanie - Rekonštrukcia elektroinštalácie    - výzva na verejné obstarávanie - Príloha
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - SCHORPIO.  Authorized:  Mgr. Blanka Mullerova. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.