Základná škola Veľká Ida
Výzvy verejného obstarávania - AKTUÁLNE
Aktualizované: 06.09.2019
4. Názov predmetu zákazky: Potravinové výrobky Dátum zverejnenia: 10.04.2019 Dokumenty na stiahnutie: - výzva na verejné obstarávanie - Potravinové výrobky - výzva na verejné obstarávanie - Živočíšne výrobky - výzva na verejné obstarávanie - Ostatné výrobky
5. Názov predmetu zákazky: IKT pomôcky k projektu "Inovácia vzdelávania za účelom zlepšenia čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti.” Dátum zverejnenia: 15.04.2019 Dokumenty na stiahnutie: - výzva na verejné obstarávanie - IKT pomôcky k projektu - výzva na verejné obstarávanie - Príloha č.1 - návrh na plnenie kritérií IKTZŠ Veľká Ida
6. Názov predmetu zákazky: Literárne pomôcky k projektu "Inovácia vzdelávania za účelom zlepšenia čitateľskej, matematickej a prírodovednej.” Dátum zverejnenia: 15.04.2019 Dokumenty na stiahnutie: - výzva na verejné obstarávanie - Literárne pomôcky k projektu - výzva na verejné obstarávanie - Príloha č.1 - návrh na plnenie kritérií knihy ZŠ Veľká Ida
3. Názov predmetu zákazky: Rozšírenia vybavenia školskej kuchyne pri Základnej škole vo Veľkej Idy Dátum zverejnenia: 10.04.2019 Dokumenty na stiahnutie: - výzva na verejné obstarávanie - Potravinové výrobky - výzva na verejné obstarávanie - Živočíšne výrobky - výzva na verejné obstarávanie - Ostatné výrobky
2. Názov predmetu zákazky: IKT pomôcky k projektu "Inovácia vzdelávania za účelom zlepšenia čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti.” Dátum zverejnenia: 22.08.2019 Dokumenty na stiahnutie: - výzva na verejné obstarávanie - IKT pomôcky k projektu - výzva na verejné obstarávanie - Príloha č.1 - návrh na plnenie kritérií IKT ZŠ Veľká Ida
1. Názov predmetu zákazky: Literárne pomôcky k projektu “Inovácia vzdelávania za účelom zlepšemia čitateľskej, matematickej a prírovednej gramotnosti.” Dátum zverejnenia: 06.09.2019 Dokumenty na stiahnutie: - výzva na verejné obstarávanie - Literárne pomôcky projektu - výzva na verejné obstarávanie - Príloha č.1 - návrh na plnenie kritérií Literárne pomôcky ZŠ Veľká Ida
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - SCHORPIO. Authorized: Mgr. Blanka Mullerova. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.