Základná škola Veľká Ida
Výzvy verejného obstarávania - AKTUÁLNE
Aktualizované: 14.04.2019
1.  Názov predmetu zákazky:                             Potravinové výrobky Dátum zverejnenia: 10.04.2019 Dokumenty na stiahnutie:                 - výzva na verejné obstarávanie -  Potravinové výrobky                    - výzva na verejné obstarávanie -  Živočíšne výrobky           - výzva na verejné obstarávanie -  Ostatné výrobky   
2.  Názov predmetu zákazky:                              IKT pomôcky k projektu "Inovácia vzdelávania za účelom zlepšenia čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti.” Dátum zverejnenia: 15.04.2019 Dokumenty na stiahnutie:                 - výzva na verejné obstarávanie -  IKT pomôcky k projektu                    - výzva na verejné obstarávanie -  Príloha č.1 - návrh na plnenie kritérií IKTZŠ Veľká Ida   
3.  Názov predmetu zákazky:                              Literárne pomôcky k projektu "Inovácia vzdelávania za účelom zlepšenia čitateľskej, matematickej a prírodovednej.” Dátum zverejnenia: 15.04.2019 Dokumenty na stiahnutie:                 - výzva na verejné obstarávanie -  Literárne pomôcky k projektu                    - výzva na verejné obstarávanie -  Príloha č.1 - návrh na plnenie kritérií knihy ZŠ Veľká Ida   
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - SCHORPIO.  Authorized:  Mgr. Blanka Mullerova. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.