Základná škola Veľká Ida
Projekt   Fyzika 2015 - 2016
Aktualizované: 21.02.2017
V školskom roku 2015/2016  si žiaci pripravili prezentácie a modely na fyzikálne pomôcky: 6.ročník                
Odmerný valec
Ponorka 1
Ponorka 2
7.ročník
Barometer
9.ročník
Thomas Alva Edison 1
Thomas Alva Edison 2
Elektrometer
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.