Základná škola Veľká Ida
Projekt Fyzika 2015 - 2016
Aktualizované: 21.02.2017
V školskom roku 2015/2016 si žiaci pripravili prezentácie a modely na fyzikálne pomôcky: 6.ročník
Odmerný valec
Ponorka 1
Ponorka 2
7.ročník
Barometer
9.ročník
Thomas Alva Edison 1
Thomas Alva Edison 2
Elektrometer
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.