Základná škola Veľká Ida
Klub učiteľov - rozvíjanie matematickej a prírodovednej gramotnosti 5. - 9. roč.
Aktualizované: 23.06.2019
Podpísané správy o činnosti pedagogického klubu a prezenčné listiny k nahliadnutiu v kancelárii zástupkyne riaditeľky školy.
Zápisnica č. 1 - 4. marca 2019 Zápisnica č. 2 - 8. marca 2019 Zápisnica č. 3 - 1. apríla 2019 Zápisnica č. 4 - 24. apríla 2019 Zápisnica č. 5 - 6. mája 2019 Zápisnica č. 6 - 22. mája 2019 Zápisnica č. 7 - 3. júna 2019 Zápisnica č. 8 - 19. júna 2019
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.