Základná škola Veľká Ida
Klub učiteľov špeciálnych tried - rozvíjanie čitateľskej gramotnosti 1. - 4. roč.
Aktualizované: 2019/2020
Podpísané správy o činnosti pedagogického klubu a prezenčné listiny k nahliadnutiu v kancelárii zástupkyne riaditeľky školy.
Zápisnica č. 1 - 4. marca 2019 Zápisnica č. 2 - 8. marca 2019 Zápisnica č. 3 - 1. apríla 2019 Zápisnica č. 4 - 24. apríla 2019 Zápisnica č. 5 - 6. mája 2019 Zápisnica č. 6 - 22. mája 2019 Zápisnica č. 7 - 3. júna 2019 Zápisnica č. 8 - 19. júna 2019 Zápisnica č. 9 - 23. september 2019 Zápisnica č. 10 - 30. september 2019 Zápisnica č. 11 - 9. október 2019 Zápisnica č. 12 - 22. október 2019 Zápisnica č. 13 - 4. november 2019 Zápisnica č. 14 - 26. november 2019 Zápisnica č. 15 - 2. december 2019 Zápisnica č. 16 - 20. január 2020 Zápisnica č. 17 - 28. január 2020 Zápisnica č. 18 - 4. február 2020 Zápisnica č. 19 - 17. február 2020 Zápisnica č. 20 - 25. jún 2020
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.