Základná škola Veľká Ida
Klub učiteľov - rozvíjanie čitateľskej gramotnosti 1. - 4. roč.
Aktualizované: 23.06.2019
Podpísané   správy   o   činnosti   pedagogického   klubu   a   prezenčné   listiny   sú   k   nahliadnutiu   v kancelárii zástupkyne riaditeľky školy.
Zápisnica č. 1 - 4. marca 2019 Zápisnica č. 2 - 8. marca 2019 Zápisnica č. 3 - 1. apríla 2019 Zápisnica č. 4 - 24. apríla 2019 Zápisnica č. 5 - 6. mája 2019 Zápisnica č. 6 - 22. mája 2019 Zápisnica č. 7 - 3. júna 2019 Zápisnica č. 8 - 19. júna 2019
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.