Základná škola Veľká Ida
Novinky
Máme školu, pekné triedy         Aký názov má ta škola?  v triedach sedí veľa detí,          Veľká Ida, tak sa volá.  tie sa tešia každý deň,            Chceš ju spoznať? Príď ty k nám  že sa plní ďalší sen,              presvedčíš sa o nej sám.  sen o vzácnych vedomostiach      [Poď sa učiť, poď sa hrať,  i o praktických zručnostiach.      ukáž všetkým, čo si zač,  Tie získame iba tak,              napíš slovo, prvok, krát,  že chodíme práve k vám.          veď si super dobrý žiak.] Hymna Základnej školy vo Veľkej Ide viac …  Škôlkári na dopravnom ihrisku   Príjemné septembrové počasie prilákalo do našej školy škôlkárov, ktorí sa s pani učiteľkami a žiakmi zo IV.B poučili i zabavili na dopravnom ihrisku. viac …  Zbierka - Biela pastelka   Naša škola sa už po štvrtýkrát zapojila do zbierky s názvom Biela pastelka. Ide o verejnú zbierku na podporu ľudí so zrakovým postihnutím a na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým pomáhajú pri začlenení sa do bežného života. viac …  Európsky deň jazykov   26. september je Európskym dňom jazykov, cieľom tohto dňa je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov. I naši žiaci spoznávali v tento deň rôzne jazyky. viac …  Exkurzia - Dukla   Žiaci II. stupňa sa spolu so svojimi učiteľmi vydali na cestu po Slovensku, aby lepšie spoznali našu históriu. Ich kroky smerovali i na Duklu. viac …  Beh zdravia   Dňa 10. októbra sa na našej škole organizoval už tradičný Beh zdravia. viac …  Prváci navštevujú škôlkarov   18. októbra 2018 sa žiaci I. A vybrali spolu so svojou pani učiteľkou navštíviť deti v materskej škole. viac …  Tekviciáda   Tekvica je jednoročná rastlina pochádzajúca z Ameriky, kde bola pestovaná Inkami. Má rozsiahle využitie. Okrem iného môže slúžiť ako zaujímavá dekorácia. Práve o to išlo našim umelcom a umelkyniam, ktorí sa nebáli popustiť uzdu svojej fantázie a pod ich rukami vznikli tekvicové ozdoby. viac …  Jesenné aranžovanie   Dňa 18.októbra 2018 sa uskutočnilo jesenné aranžovanie. Zúčastnili sa ho žiaci 6. až 9. ročníka. viac …  100. výročie od vzniku Československa   Na počesť 100. výročia od vzniku Československa sme sa spolu s našimi žiakmi stretli v dňoch 22.10. a 23.10. 2018, aby sme si pripomenuli tento výnimočný deň. viac …  Návšteva planetária a múzea v Medzeve   Posledný školský októbrový deň sa žiaci IV.A a IV.B vybrali so svojimi pani učiteľkami na exkurziu do Medzeva. viac …  Modlitba ruženca   Na deň sv. Lukáša sa naša škola pripojila k 70 krajinám, kde sa deti zjednotili v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete. viac …  Týždeň zdravej výživy   Svetový deň výživy sa oslavuje každý rok 16. októbra na pamiatku založenia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo Spojených národov. 	Aj naša škola si tento deň pripomenula v rámci tematického ,,Týždňa zdravej výživy“. viac …  Školské kolo OSJL   Dňa 6. novembra 2018 sa uskutočnila v šk. knižnici Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry. viac …  Halový viacboj všestrannosti   Dňa 25. 10. 2018 sa v Moldave nad Bodvou uskutočnili halové majstrovstvá okresu Košice-okolie vo viacboji všestrannosti. viac …  Plavecký výcvik   Plavecký výcvik sa uskutočnil v dňoch od 5. do 16. novembra 2018 v priestoroch Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia nemocnice v Šaci. Plaveckého výcviku sa zúčastnili žiaci I. stupňa. viac …  Záložka spája školy   Naša škola sa znovu zapojila do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. viac …  Hodina deťom   Tento rok sme sa po opäť zapojili do celoslovenskej zbierky s názvom Hodina deťom. viac …  Jesenné popoludnie   Dňa 21. 11. 2018 sme sa my, vyučujúci slovenského jazyka, stretli so žiakmi ôsmeho ročníka, aby sme sa porozprávali a zabavili sa pri rôznych tvorivých jesenných úlohách. viac …  Olympiáda ľudských práv   29. 11. 2018 sa žiaci zúčastnili olympiády týkajúcej sa ľudských práv. viac …  Vystúpenie pre dôchodcov   Žiačky a žiaci našej školy stáli na doskách, čo znamenajú svet, aby našim dôchodcom vyčarili úsmev na tvári a spríjemnili im ich štvrtkové popoludnie. viac …  Pasovanie prvákov   Po troch mesiacoch náročnej práce a povinností sa žiaci I.A triedy stali skutočnými a právoplatnými žiakmi našej školy. viac …  Svätý Mikuláš   6. decembra navštívil našu školu sv. Mikuláš so svojimi anjelskými i čertovskými pomocníkmi. viac …  Technická olympiáda   V novembri sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Technickej olympiády. viac …  Okresné kolo Technickej olympiády   Dňa 29. novembra 2018 sa konalo okresné kolo Technickej olympiády. viac …  Hip-hopové vystúpenie   Žiaci našej školy mali možnosť zažiť atmosféru hip-hopu i na vlastnej koži. viac …  iBobor   Žiaci našej školy sa opäť zapojili do informatickej súťaže iBobor. viac …  Výroba adventných vencov   Advent nám opäť zaklopal na dvere. Čas očakávania a príprav na slávenie Vianoc je už tu. I žiaci si túto skutočnosť pripomenuli výrobou adventných vencov. viac …  Školské kolo - Pytagoriáda   V dňoch 12. a 13. decembra 2018 sa na našej škole uskutočnila matematická súťaž – Pytagoriáda. viac …  Školské kolo - geografickej olympiády  Dňa 7. decembra 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády. viac …  Jesenné aranžovanie  Dňa 18.októbra 2018 sa uskutočnilo jesenné aranžovanie. Zúčastnili sa ho žiaci 6. až 9. ročníka. viac …  Vianočné aranžovanie  V decembri sa na našej škole uskutočnilo vianočné aranžovanie. viac …  Okresné kolo Matematickej olympiády  Matematická olympiáda je predmetová súťaž pre žiakov základných a stredných škôl, v ktorej je potrebné vyriešiť niekoľko matematických príkladov v časovom limite. viac …  Šaliansky Maťko J. C. Hronského  5. februára 2019 sa v Košiciach uskutočnilo okresné kolo postupovej súťaže v prednese slovenskej povesti. viac …  Divadelné predstavenie - A bold rabbit in Africa  Dňa 13. februára 2019 sa vybrali žiaci I. stupňa spolu s pani učiteľkami na divadelné predstavenie A bold rabbit in Africa. viac …  Rozprávočka, zažmúr očká  27. februára sa v priestoroch školskej knižnice konalo rozprávkové popoludnie – Rozprávočka, zažmúr očká. viac …  Rómsky slávik  Dňa 28. februára 2019 sa na našej škole opäť raz stretli žiaci, ktorí sa nebáli predviesť svoje hlasové schopnosti na speváckej súťaži Rómsky slávik. viac …  Hviezdoslavov Kubín - školské kolo  V januári 2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese – Hviezdoslavov Kubín. viac …  Remeslo má zlaté dno   Naši najstarší žiaci objavovali čaro rôznych remesiel viac …  Ruské slovo   8. marca 2019 sa konalo krajské kolo súťaže Ruské slovo. viac …  Krajské kolo Technickej olympiády   Vo februári 2019 sa uskutočnilo krajské kolo Technickej olympiády na SPŠ – strojníckej v Košiciach. viac …  Lyžiarsky výcvik 2018/2019   Na začiatku februára 2019 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik v lyžiarskom stredisku – Ľubovnianske kúpele viac …  Lyžiarsky výcvik - Jahodná   V dňoch 25. 2. – 1. 3. 2019 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik v lyžiarskom stredisku – Jahodná. viac …  O Rómoch s Rómami   20. marca 2019 sa v priestoroch šk. knižnice konalo náučné podujatia s názvom – O Rómoch s Rómami. viac …  Svetový deň Downovho syndrómu   21. marca žiaci I. A podporili myšlienku Ponožkovej výzvy. viac …  Rómsky Hviezdoslavov Kubín   Dňa 22. marca 2019 sa uskutočnilo pre rómskych žiakov školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín viac …  Týždeň slovenských knižníc  Žiaci našej školy mali možnosť byť súčasťou celoslovenskej akcie s názvom Týždeň slovenských knižníc viac …  Čas stíšenia sa  Veľká noc sa pomaly blíži, no teraz ešte prežívame pôstne obdobie, v ktorom by sme sa mali na chvíľu zastaviť a pouvažovať o svojom živote viac …  Miss - Rómske dievča 2019  28. marca sa na našej škole po prvýkrát uskutočnila súťaž Miss – Rómske dievča. viac …  Deň narcisov  Naša škola sa opäť zapojila do verejnej zbierky, ktorú organizuje občianske združenie Liga proti rakovine. viac …  Okresné kolo Pytagoriády  Okresné kolo Pytagoriády sa uskutočnilo v dňoch 26. a 27. marca 2019. viac …  Od semienka k rastlinke  Dňa 19. marca 2019 bolo na našej chodbe rušno. Kolégium Zelenej školy si pripravilo rovesnícke vzdelávanie Od semienka k rastlinke. viac …  Výberové konanie  Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa-ky Základnej školy. viac …  Škola v prírode - 2019  V tomto školskom roku sa naši žiaci z I. stupňa opäť zúčastnili školy v prírode. Od 6. do 10. mája sa vybrali spolu s pani učiteľkami do Nízkych Tatier. viac …  Matematický klokan  Matematický klokan je medzinárodná súťaž pre žiakov základných a stredných škôl viac …  Slávik Slovenska 2019  15. mája 2019 sa žiačky našej školy zúčastnili speváckej súťaže Slávik Slovenska. viac …  Deň múz  Posledný májový týždeň sa žiačky našej školy zúčastnili súťaže – Deň múz. viac …  Svetový deň vody  V roku 1992 vyhlásilo valné zhromaždenie OSN 22. marec za Svetový deň vody. viac …  Deň mlieka Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej výživy. viac …  Divadelné predstavenie v MŠ 14. júna 2019 boli naši prváci pozvaní do MŠ na divadelné predstavenie. viac …  Noc v knižnici 31. mája 2019 sa uskutočnil jubilejný 10. ročník obľúbenej akcie Noc v knižnici. POZVÁNKA  OZNAM  viac …      Pozývame Vás na informatívne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 21. 11. 2018 v čase od 13.30 hod. do 15.30 hod. Tešíme sa na Vašu účasť!             V dňoch od 1. júla (pondelok) do 31. augusta 2019 (piatok) sú LETNÉ PRÁZDNINY. Nový školský rok sa začne 2. septembra 2019 (pondelok).  Prajeme všetkým žiakom krásne letné prázdniny plné zážitkov, hier a oddychu. Rodičom, učiteľom i ostatnej verejnosti želáme pokojnú a ničím nerušenú letnú dovolenku.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Daniel Rajňák. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.
Jedálny Lístok
TOPlist
AKCIE AKCIE
AKCIE AKCIE
ÚSPECHY ÚSPECHY