Základná škola Veľká Ida
Novinky
Máme školu, pekné triedy         Aký názov má ta škola?  v triedach sedí veľa detí,          Veľká Ida, tak sa volá.  tie sa tešia každý deň,            Chceš ju spoznať? Príď ty k nám  že sa plní ďalší sen,              presvedčíš sa o nej sám.  sen o vzácnych vedomostiach      [Poď sa učiť, poď sa hrať,  i o praktických zručnostiach.      ukáž všetkým, čo si zač,  Tie získame iba tak,              napíš slovo, prvok, krát,  že chodíme práve k vám.          veď si super dobrý žiak.] Hymna Základnej školy vo Veľkej Ide viac …  Workshop  Dňa 10. 9. 2019 sa na našej škole uskutočnil zážitkový workshop sprostredkovaný občianskym združením Post Bellum pre žiakov 9. ročníka. viac …  Európsky deň jazykov  24. septembra sa na našej škole konal Európsky deň jazykov, cieľom tohto dňa je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov viac …  Biela pastelka  Naša škola sa už po piatykrát zapojila do zbierky s názvom Biela pastelka viac …  Európska noc výskumníkov  Žiaci našej školy sa zúčastnili podujatia s názvom Európska noc výskumníkov. viac …  Florbalový zápas  Dievčatá z II. stupňa reprezentovali našu školu v prípravnom florbalovom zápase. viac …  Exkurzia v Medzeve  Dňa 8. októbra sa žiaci III.A a IV.A vybrali na exkurziu do Medzeva. Navštívili miestnu Hvezdáreň a Technické múzeum rodiny Schusterovej. viac …  LA RAMBLA Dňa 3. októbra 2019 sa žiaci zo španielskeho krúžku vybrali na košickú „LA RAMBLU“. viac …  Beh zdravia Dňa 18. októbra sa na našej škole organizoval už tradičný Beh zdravia. viac …  Vystúpenie pre dôchodcov Žiaci našej školy stáli na doskách, čo znamenajú svet, aby našim dôchodcom vyčarili úsmev na tvári a spríjemnili im ich nedeľné popoludnie. viac …  Florbal V stredu 23. 10. 2019 sa naše dievčatá zúčastnili turnaja vo florbale. viac …  Potulky svetom - Aquacity Poprad Dňa 19. 10. navštívili žiaci II. stupňa Aquacity Poprad. viac …  Exkurzia - planetárium Dňa 22. októbra žiaci z II.B a III.B navštívili planetárium. viac …  Tekviciáda 24. októbra 2019 žiaci I. stupňa vyrezávali a zdobili tekvice. viac …  Záložka spája školy Naša škola sa opäť zapojila do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. viac …  Letecké múzeum v Košiciach Dňa 22. 10. 2019 sa žiaci VIII.A vybrali do leteckého múzea. viac …  Vyrezávanie tekvíc - I.A Dňa 25. 10. 2019 sa v triede I.A uskutočnilo príjemné posedenie spojené s vyrezávaním tekvíc. viac …  Týždeň zdravej výživy Na našej škole prebehli v rámci Týždňa zdravej výživy rôzne podujatia, počas ktorých sa žiaci oboznamovali s dôležitosťou zdravého stravovania. viac …  Súhra Dňa 29. októbra 2019 sme sa zúčastnili regionálnej súťaže SÚHRA. viac …  Deň zdravej výživy   Svetový deň výživy sa oslavuje každý rok 16. októbra na pamiatku založenia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo Spojených národov. 	Aj naša škola si tento deň pripomenula v rámci tematického ,,Týždňa zdravej výživy“, ktorý sa uskutočnil od 21. do 25. októbra 2019. viac …  Školské kolo OSJL Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry sa konala 6. novembra 2019 v priestoroch školskej knižnice. viac …  Jesenné náučno-zábavné popoludnie v knižnici Vďaka svojej farebnosti patrí jeseň medzi najkrajšie ročné obdobia. Preto sme sa spolu so žiakmi stretli na zábavno-náučnom popoludní v knižnici, aby sme toto ročné obdobie preskúmali do hĺbky. viac …  Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry Dňa 27. novembra 2019 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. viac …  Olympiáda ľudských práv Olympiáda ľudských práv sa konala 26. 11. 2019 v priestoroch školskej knižnice viac …  Európsky týždeň boja proti drogám Tretí novembrový týždeň sa na našej škole konali rozmanité podujatia, ktoré mali žiakov priviesť k zamysleniu sa nad nebezpečenstvom užívania návykových látok. viac …  Bedminton Dňa 26. novembra 2019 sa v priestoroch Základnej školy s materskou školou v Rozhanovciach uskutočnilo okresné kolo v bedmintone chlapcov a dievčat. viac …  Hodina deťom Tento rok sme sa opäť zapojili do celoslovenskej zbierky s názvom Hodina deťom. viac …  Potulky svetom - vodopád Skok Žiaci z II. stupňa, ktorí navštevujú krúžok Potulky svetom, sa vybrali do Vysokých Tatier. viac …  Pečenie medovníkov K Vianociam už tradične patrí i pečenie medovníkov. Dievčatá zo školskej rady si to vyskúšali na vlastnej koži. viac …  Potulky svetom - vianočné trhy Žiaci z II. stupňa, ktorí navštevujú krúžok Potulky svetom, sa vybrali na vianočné trhy do Košíc. viac …  Basketbalový turnaj Učitelia telesnej výchovy zorganizovali basketbalový turnaj pre žiakov II. stupňa. viac …  Školské kolo Pytagoriády V dňoch 10. a 11. decembra 2019 sa na našej škole uskutočnila matematická súťaž – Pytagoriáda viac …  Školské kolo Technickej olympiády I tento rok sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Technickej olympiády. viac …  Okresné kolo Technickej olympiády Na konci novembra sa uskutočnilo okresné kolo Technickej olympiády. viac …  iBobor Žiaci našej školy sa zapojili do informatickej súťaže iBobor viac …  Komparo - výsledky Na našej škole prebehlo dobrovoľné celoslovenské testovanie pod názvom KOMPARO. viac …  Ruské slovo - krajské kolo 16. januára 2020 sme sa zúčastnili krajského kola súťaže Ruské slovo. viac …  Okresné kolo Matematickej olympiády Dňa 29. 1. 2020 sa konalo v Košiciach okresné kolo Matematickej olympiády. viac …  Karneval prvákov Fašiangový čas nám do školy priniesol karneval. viac …  Karneval ŠT Dňa 31. januára 2020 bolo na druhom stupni špeciálnych tried ozaj veselo. Učitelia špeciálnych tried si pre žiakov pripravili prekvapenie v podobe karnevalu viac …  Silly Bear - divadelné predstavenie Žiaci prvého stupňa spolu so svojimi pani učiteľkami podnikli zaujímavú cestu. Zúčastnili sa divadelného predstavenia s názvom Silly Bear. viac …  Školský karneval Dňa 31. januára 2020 sa v našej škole uskutočnila karnevalová párty, ktorej sa zúčastnili žiaci 2. stupňa. viac …  Okresné kolo v basketbale Naše žiačky získali v okresnom kole v basketbale dievčat II. miesto. viac …  Dobrý anjel 20. februára sa na našej škole uskutočnila finančná zbierka – Dobrý anjel. viac …  Medzinárodný deň materinského jazyka 25. februára sa na našej škole uskutočnilo náučno-zábavné popoludnie pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka. . viac …  Rozprávočka, zažmúr očká 27. februára sa v priestoroch školskej knižnice konalo rozprávkové popoludnie – Rozprávočka, zažmúr očká. . . viac …  Slávik našej školy Dňa 27. februára 2020 sme sa po roku opäť zišli na školskom kole speváckej súťaže – Slávik našej školy. . . viac …  Okresné kolo Geografickej olympiády Geografická olympiáda je určená i žiakom základných škôl so záujmom o geografiu a iné geografii príbuzné vedné odbory. . . . viac …  Ponožková výzva 21. marca žiaci aj ich rodinní príslušníci podporili myšlienku Ponožkovej výzvy. viac …  Lyžiarsky výcvik - Jahodná Na začiatku februára sa uskutočnil lyžiarsky výcvik v lyžiarskom stredisku – Jahodná. POZVÁNKA  OZNAM  viac …  Vážení rodičia, Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.   Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy. Ďalšie informácie o tom, ako bude prebiehať samoštúdium žiakov, zverejníme na stránke školy. Ďakujeme za Vašu trpezlivosť https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/
Školy    ostanú    zatvorené    až    do    odvolania,    uviedol    po    rokovaní    vlády    SR    minister školstva,   vedy,   výskumu   a   športu   SR   Branislav   Gröhling.   Rozhodol   o   tom   Úrad   verejného zdravotníctva     SR     reagujúc     na     opatrenia     týkajúce     sa     zabránenia     šíreniu     nového koronavírusu.   Minister   školstva   Gröhling   zatiaľ   predpokladá,   že   školský   rok   sa   skončí posledným   júnovým   dňom   ako   zvyčajne.   „Plánujeme,   aby   letné   prázdniny   boli   v   mesiacoch, ako majú byť,“ doplnil. Koronavírus: Vyučovanie prerušené až do odvolania Pre    školský    rok    2019/2020    sa    ruší    aj    Testovanie-9 ,    teda    monitor,    ktorý    píšu    žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií. Prihlášky    na    stredné    školy    je    možné    podať    do    15.    mája    a    k    prihláške    sa    nebude vyžadovať   potvrdenie   od   lekára.   Prijímacie   pohovory   na   stredné   školy   sa   uskutočnia najneskôr do 30. júna . Posúvajú   sa   aj   termíny   zápisov   do   základných   škôl .   Tie   by   sa   mali   uskutočniť   v   druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla , ale bez osobnej prítomnosti detí. Podávanie   žiadostí   do   materských   škôl   bude   prebiehať   od   30.   apríla   do   31.   mája   2020 . Ani v tomto prípade nebude potrebné potvrdenie o zdravotnom stave.   Minister   už   v   súvislosti   s   prerušenou   výučbou   na   školách   rokoval   s   riaditeľom   RTVS   Jaroslavom Rezníkom.   Vyučovacie   programy   na   Dvojke   sa   predĺžia   zo   súčasných   45   minút   na   100   minút   s dôrazom   na   žiakov   so   špeciálnymi   vzdelávaco-výchovnými   potrebami.   Rovnako   predstavil   novú platformu    na    dištančné    vzdelávanie    –    webovskú    stránku    www.ucimenadialku.sk ,    kde    nájdu učitelia,   žiaci,   ale   aj   rodičia   materiály   na   digitálne   vzdelávanie   a   ďalšie   dôležité   informácie. Stránka   bude   k   dispozícii   v   najbližších   dňoch. Žiaci   sa   budú   môcť   vzdelávať   aj   sledovaním relácie   Školský   klub,   ktorú   bude   vysielať   Dvojka   každý   deň   o   9:15.   Množstvo   otázok   zostáva stále otvorených. Prerušenie vyučovania pokračuje.pdf
· · · · ·
Zápis do 1. ročníka Vážení rodičia, zápis do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 prebehne výlučne formou elektronického prihlasovania. Prosíme Vás, aby ste vyplnili elektronickú prihlášku do 20. 4. 2020. Tí, ktorí nemajú možnosť elektronického prihlásenia, môžu svoje dieťazapísať do 1. ročníka osobnedňa 20. 4. 2020 v čase od 8.00 do 12.00 hod. (bez prítomnosti dieťaťa).Je potrebné so sebou doniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz.Vzhľadom na situáciu si nezabudnite rúšk;o! Bližšie informácie na: www.zsvida.edupage.org
Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo 6. apríla 2020 Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania v školách: ● zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie, ● sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby, ● akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie. Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR sa budú žiaci v 2. polroku školského roka 2019/2020 hodnotiť podľa nasledovných pokynov. Riaditeľ školy o tejto skutočnosti oboznámi žiakov a ich zákonných zástupcov do 20.4.2020. 1. Žiaci 0. a 1. ročníka budú vo všetkých predmetoch hodnotení slovne. 2. O spôsobe hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov rozhodne v čase mimoriadnej situácie riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou. Žiaci 2. - 9. ročníka budú hodnotení na základe v jednotlivých predmetoch nasledovne: a) Slovenský jazyk a literatúra, Anglický jazyk- Španielsky jazyk- Ruský jazyk len na 2. stupni, Matematika, Fyzika, Chémia, Biológia, Dejepis, Geografia, Vlastiveda, Prírodoveda hodnotenie klasifikáciou, b) Občianska náuka, Náboženská výchova, Etická výchova, Telesná výchova, Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Technika, Informatika, Tvorba životného prostredia, Rodinná výchova, Pracovné vyučovanie, Dopravná výchova, Prvouka, Konverzácia v rómskom jazyku slovom absolvoval Vážení rodičia, milí žiaci, v prvom rade sa obraciame na Vás, vážení rodičia, aby sme Vám v tomto neľahkom období poďakovali za spoluprácu s pedagogickými pracovníkmi našej školy a za zvládnutie dištančného vzdelávania s našimi žiakmi. Vzdelávanie dištančnou formou bude prebiehať aj naďalej. Prosím tých rodičov, ktorí nemajú prístup k internetu, aby dohliadali na svoje deti pri vypracovávaní zadaných úloh, ktoré žiaci priebežne dostávajú prostredníctvom našich pedagogických asistentov, pracovníkov komunitného centra a niektorých ochotných rodičov. Môžeme vás všetkých ubezpečiť, že rešpektujeme podmienky Vašej domácej výučby pri zvládaní aj ostatných rodičovských povinností a v neposlednom rade aj podmienky pre komunikáciu s pedagogickými zamestnancami. Milí žiaci, aj naďalej vás prosíme o trpezlivosť, zodpovednosť a disciplinovanosť pri plnení dištančného vzdelávania. Veríme, že sa čoskoro uvidíme na pôde našej krásnej školy. Vedenie školy Rozvrh hodín platný po dobu prerušenia vyučovania a ďalšie informácie nájdete na: www.zsvida.edupage.org
Jedálny Lístok
TOPlist
Všetky novinky a aktuality nájdete na: www.zsvida.edupage.org
AKCIE AKCIE
AKCIE AKCIE AKCIE
ÚSPECHY ÚSPECHY ÚSPECHY
AKCIE AKCIE AKCIE
ÚSPECHY ÚSPECHY ÚSPECHY