Základná škola Veľká Ida
Novinky
Máme školu, pekné triedy         Aký názov má ta škola?  v triedach sedí veľa detí,          Veľká Ida, tak sa volá.  tie sa tešia každý deň,            Chceš ju spoznať? Príď ty k nám  že sa plní ďalší sen,              presvedčíš sa o nej sám.  sen o vzácnych vedomostiach      [Poď sa učiť, poď sa hrať,  i o praktických zručnostiach.      ukáž všetkým, čo si zač,  Tie získame iba tak,              napíš slovo, prvok, krát,  že chodíme práve k vám.          veď si super dobrý žiak.] Hymna Základnej školy vo Veľkej Ide OZNAM      Testovanie T9 – 2018 Dňa 21. marca 2018 (streda) sa uskutoční testovanie žiakov 9. ročníka. Bližšie informácie nájdete na našej stránke v časti RODIČOM – Základné informácie k T9-2018. viac …  Európsky deň jazykov   Dňa 28. septembra 2017 sa v školskej knižnici zrealizovalo náučné popoludnie pri príležitosti Európskeho dňa jazykov. viac …  Súťaž v prednese slovenskej rozprávky   29. septembra 2017 sa v priestoroch kultúrno-vzdelávacieho centra Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach uskutočnilo výberové kolo súťaže v prednese slovenskej rozprávky Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas. viac …  Zbierka Biela pastelka   Naša škola sa už po tretíkrát zapojila do zbierky s názvom Biela pastelka. Ide o verejnú zbierku na podporu ľudí so zrakovým postihnutím a na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým pomáhajú pri začlenení sa do bežného života. viac …  Svetový deň srdca   Svetový deň srdca je podujatím, ktoré sa stalo hlavnou motiváciou prevencie ochorení srdca na celom svete. I naši žiaci sa do tohto boja za zdravé srdce zapojili tradičným Behom zdravia. viac …  Exkurzia v solivare   Žiaci prvého stupňa sa spolu so svojimi triednymi učiteľkami vydali spoznávať zaujímavosti Slovenska. Ich kroky smerovali do Solivaru pri Prešove, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. viac …  Zdravé popoludnie v družine   Zdravá škola je projekt na podporu zdravia a výchovy k zdravému spôsobu života. V družine si túto potrebu zdravého stravovania opäť raz pripomenuli výrobou chutného ovocného kokteilu. viac …  Tekviciáda   Tekvica je jednoročná rastlina pochádzajúca z Ameriky, kde bola pestovaná Inkami. Má rozsiahle využitie. Okrem iného môže slúžiť ako zaujímavá dekorácia. Práve o to išlo našim umelcom a umelkyniam, ktorí sa nebáli popustiť uzdu svojej fantázie a pod ich rukami vznikli tekvicové ozdoby. viac …  Halloweenska párty   Vedeli ste, že Halloween má svoj pôvod v Európe? Vznikol v Írsku ako pohanský sviatok. Staroslovanské obyčaje hovoria, že tento sviatok sa konal v podvečer dušičiek. V tú noc sa mali zjavovať duše zosnulých. Ľudia im svietili na cestu svietnikmi, ktoré vyrobili z tekvíc. Nebojte sa. Nepozývame vás na miestny cintorín, ale do našej telocvične, kde sa 26. októbra uskutočnila HALLOWEENSKA PARTY. viac …  Deň zdravej výživy   26. októbra sme si pripomenuli Svetový deň zdravej výživy, ktorý zdôrazňuje potrebu zdravého stravovania sa. Pretože zdravý životný štýl to nie je iba pohyb, ale i správny výber jedla. viac …  Zdravá desiata   Aj my, žiaci I. stupňa, už vieme zaujímavosti o zdravej výžive. Preto sme s radosťou uvítali nápad našich p. učiteliek, naučiť sa pripraviť si chutnú a ešte k tomu aj zdravú desiatu. viac …  Komparo   16. novembra 2017 sa žiaci našej školy zapojili do testovania v rámci projektu KOMPARO. viac …  LIGA 4x4   I tento školský rok sa žiaci piateho ročníka zúčastnili súťaže LIGA 4x4, ktorá pozostáva zo štyroch kôl a tvoria ju štvorčlenné družstvá žiakov základných škôl. viac …  Hodina deťom   Tento rok sme sa po prvýkrát zapojili do celoslovenskej zbierky s názvom Hodina deťom, ktorej hlavnou prioritou je vytváranie stabilného a efektívneho systému podpory detí a mladých ľudí z celého Slovenska. viac …  Záložka spája školy   Naša škola sa znovu zapojila do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy, ktorej cieľom je nadviazať vzájomnú spoluprácu a vybudovať obojstranné kontakty medzi žiakmi z rôznych škôl. viac …  Plavecký výcvik   Plavecký výcvik sa uskutočnil v dňoch od 6. do 16. novembra 2017 v priestoroch Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia nemocnice v Šaci. Plaveckého výcviku sa zúčastnili žiaci I. stupňa. viac …  Vystúpenie pre dôchodcov   Žiačky a žiaci našej školy stáli na doskách, čo znamenajú svet, aby našim dôchodcom vyčarili úsmev na tvári a spríjemnili im ich piatkové popoludnie. viac …  Adventný čas   Advent nám opäť zaklopal na dvere. Čas očakávania a príprav na slávenie Vianoc je už tu. I žiaci si túto skutočnosť pripomenuli výrobou adventných vencov. viac …  Svätý Mikuláš   6. decembra navštívil našu školu sv. Mikuláš so svojimi anjelskými i čertovskými pomocníkmi. viac …  Pasovanie prvákov   Po troch mesiacoch náročnej práce a povinností sa žiaci 1.A triedy stali skutočnými a právoplatnými žiakmi našej školy. viac …  Pranostiky v našom živote   Kto je sv. Barbora a prečo ťahá svoje sane do dvora? A prečo je sv. Lucia kráľovnou zimy? Tak i na tieto otázky dostali naši žiaci odpoveď 8. decembra 2017. viac …  iBobor v školskom roku 2017/2018   Tento rok sa informatickej súťaže iBobor zúčastnilo 74 216 súťažiacich z 992 škôl. Žiaci našej školy v nej nesmeli chýbať. viac …  Okresné kolo Technickej olympiády   Okresné kolo Technickej olympiády sa konalo 30. novembra 2017 v Bohdanovciach. viac …  Technická olympiáda   Dňa 10. novembra 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Technickej olympiády. viac …  Basketbalový turnaj   Učitelia telesnej výchovy zorganizovali Vianočný basketbalový turnaj pre žiakov II. stupňa. Turnaj prebehol v dvoch kategóriách. viac …  Recyklohry   Žiaci našej školy sa zapojili do súťaže – Recyklohry. Ich úlohou bolo vytvoriť plagát alebo prezentáciu o baterkách. viac …  Školské kolo Pytagoriády   V dňoch 13. a 14. decembra 2017 sa na našej škole uskutočnila matematická súťaž – Pytagoriáda. viac …  Činoherná anglicko-slovenská rozprávka   Žiaci I. a II. stupňa navštívili 12. decembra bilingválne divadelné predstavenie s názvom A bold rabbit. viac …  Vianočná akadémia   Posledný týždeň pred Vianocami sa niesol v znamení vyvrcholenia príprav na vianočnú akadémiu konajúcej sa 20. decembra 2017. viac …  Školské kolo Geografickej olympiády   Dňa 8. decembra 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády. viac …  Pozvánka   Vážení rodičia, milí žiaci, srdečne Vás pozývame na žiacky karneval, ktorý sa uskutoční 1. februára 2018 (štvrtok) v čase od 15.00 v školskej jedálni našej základnej školy. Tešíme sa na Vašu účasť! viac …  Exkurzia VI.A v Technickom múzeu v Košiciach   Dňa 19. 12. 2017 trieda VI.A navštívila Technické múzeum v Košiciach. Exkurzie sa zúčastnilo 25 žiakov a spolu s pani učiteľkami zažili veľa pekných chvíľ a dozvedeli sa množstvo nových informácií. viac …  Na skle maľované   Na skle maľované je muzikál poľského pôvodu, ktorý bol upravený do slovenského jazyka. Autorom pôvodného textu je poľský básnik Ernest Bryll, hudbu zložila skladateľka Katarzyna Gärtnerová. A žiaci našej školy mali možnosť zažiť atmosféru tohto strhujúceho príbehu vo forme speváckeho vystúpenia. viac …  Krajské kolo - Ruské slovo   13. februára 2017 sa konalo krajské kolo súťaže Ruské slovo. Našu školu úspešne reprezentovalo päť dievčat. viac …  Slávik našej školy   Dňa 22. februára 2018 sa na našej škole opäť raz stretli žiaci, ktorí sa nebáli predviesť svoje hlasové schopnosti na speváckej súťaži „Slávik našej školy“. viac …  Lyžiarsky výcvik 2017/2018   V dňoch od 19. do 23. februára 2018 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik v Nízkych Tatrách. viac …  Týždeň slovenských knižníc   Žiaci našej školy mali možnosť 13. marca 2018 byť súčasťou celoslovenskej akcie s názvom Týždeň slovenských knižníc. viac …  Školské kolo recitačnej súťaže - Hviezdoslavov Kubín   16. marca 2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese – Hviezdoslavov Kubín. viac …  Okresné kolo Pytagoriáda   Pytagoriáda je matematickou súťažou, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje i čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. viac …  Čas stíšenia sa   Veľká noc je čochvíľa tu. Jej však predchádza pôstne obdobie, v ktorom by sme sa mali na chvíľu zastaviť a pouvažovať o svojom živote.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Daniel Rajňák. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.
Jedálny Lístok
TOPlist
AKCIE AKCIE
AKCIE AKCIE