Základná škola Veľká Ida
Novinky
Máme školu, pekné triedy         Aký názov má ta škola?  v triedach sedí veľa detí,          Veľká Ida, tak sa volá.  tie sa tešia každý deň,            Chceš ju spoznať? Príď ty k nám  že sa plní ďalší sen,              presvedčíš sa o nej sám.  sen o vzácnych vedomostiach      [Poď sa učiť, poď sa hrať,  i o praktických zručnostiach.      ukáž všetkým, čo si zač,  Tie získame iba tak,              napíš slovo, prvok, krát,  že chodíme práve k vám.          veď si super dobrý žiak.] Hymna Základnej školy vo Veľkej Ide viac …  Workshop  Dňa 10. 9. 2019 sa na našej škole uskutočnil zážitkový workshop sprostredkovaný občianskym združením Post Bellum pre žiakov 9. ročníka. viac …  Európsky deň jazykov  24. septembra sa na našej škole konal Európsky deň jazykov, cieľom tohto dňa je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov viac …  Biela pastelka  Naša škola sa už po piatykrát zapojila do zbierky s názvom Biela pastelka viac …  Európska noc výskumníkov  Žiaci našej školy sa zúčastnili podujatia s názvom Európska noc výskumníkov. viac …  Florbalový zápas  Dievčatá z II. stupňa reprezentovali našu školu v prípravnom florbalovom zápase. viac …  Exkurzia v Medzeve  Dňa 8. októbra sa žiaci III.A a IV.A vybrali na exkurziu do Medzeva. Navštívili miestnu Hvezdáreň a Technické múzeum rodiny Schusterovej. viac …  LA RAMBLA Dňa 3. októbra 2019 sa žiaci zo španielskeho krúžku vybrali na košickú „LA RAMBLU“. viac …  Beh zdravia Dňa 18. októbra sa na našej škole organizoval už tradičný Beh zdravia. viac …  Vystúpenie pre dôchodcov Žiaci našej školy stáli na doskách, čo znamenajú svet, aby našim dôchodcom vyčarili úsmev na tvári a spríjemnili im ich nedeľné popoludnie. viac …  Florbal V stredu 23. 10. 2019 sa naše dievčatá zúčastnili turnaja vo florbale. viac …  Potulky svetom - Aquacity Poprad Dňa 19. 10. navštívili žiaci II. stupňa Aquacity Poprad. viac …  Exkurzia - planetárium Dňa 22. októbra žiaci z II.B a III.B navštívili planetárium. viac …  Tekviciáda 24. októbra 2019 žiaci I. stupňa vyrezávali a zdobili tekvice. viac …  Záložka spája školy Naša škola sa opäť zapojila do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. viac …  Letecké múzeum v Košiciach Dňa 22. 10. 2019 sa žiaci VIII.A vybrali do leteckého múzea. viac …  Vyrezávanie tekvíc - I.A Dňa 25. 10. 2019 sa v triede I.A uskutočnilo príjemné posedenie spojené s vyrezávaním tekvíc. viac …  Týždeň zdravej výživy Na našej škole prebehli v rámci Týždňa zdravej výživy rôzne podujatia, počas ktorých sa žiaci oboznamovali s dôležitosťou zdravého stravovania. viac …  Súhra Dňa 29. októbra 2019 sme sa zúčastnili regionálnej súťaže SÚHRA. viac …  Deň zdravej výživy   Svetový deň výživy sa oslavuje každý rok 16. októbra na pamiatku založenia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo Spojených národov. 	Aj naša škola si tento deň pripomenula v rámci tematického ,,Týždňa zdravej výživy“, ktorý sa uskutočnil od 21. do 25. októbra 2019. viac …  Školské kolo OSJL Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry sa konala 6. novembra 2019 v priestoroch školskej knižnice. viac …  Jesenné náučno-zábavné popoludnie v knižnici Vďaka svojej farebnosti patrí jeseň medzi najkrajšie ročné obdobia. Preto sme sa spolu so žiakmi stretli na zábavno-náučnom popoludní v knižnici, aby sme toto ročné obdobie preskúmali do hĺbky. viac …  Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry Dňa 27. novembra 2019 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. viac …  Olympiáda ľudských práv Olympiáda ľudských práv sa konala 26. 11. 2019 v priestoroch školskej knižnice viac …  Európsky týždeň boja proti drogám Tretí novembrový týždeň sa na našej škole konali rozmanité podujatia, ktoré mali žiakov priviesť k zamysleniu sa nad nebezpečenstvom užívania návykových látok. viac …  Bedminton Dňa 26. novembra 2019 sa v priestoroch Základnej školy s materskou školou v Rozhanovciach uskutočnilo okresné kolo v bedmintone chlapcov a dievčat. viac …  Hodina deťom Tento rok sme sa opäť zapojili do celoslovenskej zbierky s názvom Hodina deťom. viac …  Potulky svetom - vodopád Skok Žiaci z II. stupňa, ktorí navštevujú krúžok Potulky svetom, sa vybrali do Vysokých Tatier. viac …  Pečenie medovníkov K Vianociam už tradične patrí i pečenie medovníkov. Dievčatá zo školskej rady si to vyskúšali na vlastnej koži. viac …  Potulky svetom - vianočné trhy Žiaci z II. stupňa, ktorí navštevujú krúžok Potulky svetom, sa vybrali na vianočné trhy do Košíc. viac …  Basketbalový turnaj Učitelia telesnej výchovy zorganizovali basketbalový turnaj pre žiakov II. stupňa. viac …  Školské kolo Pytagoriády V dňoch 10. a 11. decembra 2019 sa na našej škole uskutočnila matematická súťaž – Pytagoriáda viac …  Školské kolo Technickej olympiády I tento rok sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Technickej olympiády. viac …  Okresné kolo Technickej olympiády Na konci novembra sa uskutočnilo okresné kolo Technickej olympiády. viac …  iBobor Žiaci našej školy sa zapojili do informatickej súťaže iBobor viac …  Komparo - výsledky Na našej škole prebehlo dobrovoľné celoslovenské testovanie pod názvom KOMPARO. viac …  Ruské slovo - krajské kolo 16. januára 2020 sme sa zúčastnili krajského kola súťaže Ruské slovo. viac …  Okresné kolo Matematickej olympiády Dňa 29. 1. 2020 sa konalo v Košiciach okresné kolo Matematickej olympiády. viac …  Karneval prvákov Fašiangový čas nám do školy priniesol karneval. viac …  Karneval ŠT Dňa 31. januára 2020 bolo na druhom stupni špeciálnych tried ozaj veselo. Učitelia špeciálnych tried si pre žiakov pripravili prekvapenie v podobe karnevalu viac …  Silly Bear - divadelné predstavenie Žiaci prvého stupňa spolu so svojimi pani učiteľkami podnikli zaujímavú cestu. Zúčastnili sa divadelného predstavenia s názvom Silly Bear. viac …  Školský karneval Dňa 31. januára 2020 sa v našej škole uskutočnila karnevalová párty, ktorej sa zúčastnili žiaci 2. stupňa. viac …  Okresné kolo v basketbale Naše žiačky získali v okresnom kole v basketbale dievčat II. miesto. POZVÁNKA  OZNAM  viac …  V dňoch od 2. marca (pondelok) do 6. marca 2020 (piatok) sú JARNÉ PRÁZDNINY. Školské vyučovanie sa začne 9. marca 2020 (pondelok).
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Daniel Rajňák. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.
Jedálny Lístok
AKCIE AKCIE
AKCIE AKCIE AKCIE
ÚSPECHY ÚSPECHY ÚSPECHY
AKCIE AKCIE AKCIE
ÚSPECHY ÚSPECHY ÚSPECHY