Základná škola Veľká Ida
Novinky
Máme školu, pekné triedy         Aký názov má ta škola?  v triedach sedí veľa detí,          Veľká Ida, tak sa volá.  tie sa tešia každý deň,            Chceš ju spoznať? Príď ty k nám  že sa plní ďalší sen,              presvedčíš sa o nej sám.  sen o vzácnych vedomostiach      [Poď sa učiť, poď sa hrať,  i o praktických zručnostiach.      ukáž všetkým, čo si zač,  Tie získame iba tak,              napíš slovo, prvok, krát,  že chodíme práve k vám.          veď si super dobrý žiak.] Hymna Základnej školy vo Veľkej Ide POZVÁNKA      V dňoch od 2. júla (pondelok) do 31. augusta 2018 (piatok) sú LETNÉ PRÁZDNINY. Nový školský rok sa začne 3. septembra 2018 (pondelok). Prajeme všetkým žiakom krásne letné prázdniny plné zážitkov, hier a oddychu. Rodičom, učiteľom i ostatnej verejnosti želáme pokojnú a ničím nerušenú letnú dovolenku. Vedenie Základnej školy vo Veľkej Ide viac …  Pranostiky v našom živote   Kto je sv. Barbora a prečo ťahá svoje sane do dvora? A prečo je sv. Lucia kráľovnou zimy? Tak i na tieto otázky dostali naši žiaci odpoveď 8. decembra 2017. viac …  iBobor v školskom roku 2017/2018   Tento rok sa informatickej súťaže iBobor zúčastnilo 74 216 súťažiacich z 992 škôl. Žiaci našej školy v nej nesmeli chýbať. viac …  Okresné kolo Technickej olympiády   Okresné kolo Technickej olympiády sa konalo 30. novembra 2017 v Bohdanovciach. viac …  Technická olympiáda   Dňa 10. novembra 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Technickej olympiády. viac …  Basketbalový turnaj   Učitelia telesnej výchovy zorganizovali Vianočný basketbalový turnaj pre žiakov II. stupňa. Turnaj prebehol v dvoch kategóriách. viac …  Recyklohry   Žiaci našej školy sa zapojili do súťaže – Recyklohry. Ich úlohou bolo vytvoriť plagát alebo prezentáciu o baterkách. viac …  Školské kolo Pytagoriády   V dňoch 13. a 14. decembra 2017 sa na našej škole uskutočnila matematická súťaž – Pytagoriáda. viac …  Činoherná anglicko-slovenská rozprávka   Žiaci I. a II. stupňa navštívili 12. decembra bilingválne divadelné predstavenie s názvom A bold rabbit. viac …  Vianočná akadémia   Posledný týždeň pred Vianocami sa niesol v znamení vyvrcholenia príprav na vianočnú akadémiu konajúcej sa 20. decembra 2017. viac …  Školské kolo Geografickej olympiády   Dňa 8. decembra 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády. viac …  Pozvánka   Vážení rodičia, milí žiaci, srdečne Vás pozývame na žiacky karneval, ktorý sa uskutoční 1. februára 2018 (štvrtok) v čase od 15.00 v školskej jedálni našej základnej školy. Tešíme sa na Vašu účasť! viac …  Exkurzia VI.A v Technickom múzeu v Košiciach   Dňa 19. 12. 2017 trieda VI.A navštívila Technické múzeum v Košiciach. Exkurzie sa zúčastnilo 25 žiakov a spolu s pani učiteľkami zažili veľa pekných chvíľ a dozvedeli sa množstvo nových informácií. viac …  Na skle maľované   Na skle maľované je muzikál poľského pôvodu, ktorý bol upravený do slovenského jazyka. Autorom pôvodného textu je poľský básnik Ernest Bryll, hudbu zložila skladateľka Katarzyna Gärtnerová. A žiaci našej školy mali možnosť zažiť atmosféru tohto strhujúceho príbehu vo forme speváckeho vystúpenia. viac …  Krajské kolo - Ruské slovo   13. februára 2017 sa konalo krajské kolo súťaže Ruské slovo. Našu školu úspešne reprezentovalo päť dievčat. viac …  Slávik našej školy   Dňa 22. februára 2018 sa na našej škole opäť raz stretli žiaci, ktorí sa nebáli predviesť svoje hlasové schopnosti na speváckej súťaži „Slávik našej školy“. viac …  Lyžiarsky výcvik 2017/2018   V dňoch od 19. do 23. februára 2018 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik v Nízkych Tatrách. viac …  Týždeň slovenských knižníc   Žiaci našej školy mali možnosť 13. marca 2018 byť súčasťou celoslovenskej akcie s názvom Týždeň slovenských knižníc. viac …  Školské kolo recitačnej súťaže - Hviezdoslavov Kubín   16. marca 2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese – Hviezdoslavov Kubín. viac …  Okresné kolo Pytagoriáda   Pytagoriáda je matematickou súťažou, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje i čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. viac …  Čas stíšenia sa   Veľká noc je čochvíľa tu. Jej však predchádza pôstne obdobie, v ktorom by sme sa mali na chvíľu zastaviť a pouvažovať o svojom živote. viac …  Pračlovek - návšteva kina   Prvý jarný deň sme sa my, žiaci I. stupňa, vybrali s pani učiteľkami na filmové predstavenie. Okresné kolo súťaže - Hviezdoslavov Kubín   6. a 9. apríla sa uskutočnil už 64. ročník súťaže v umeleckom prednese – Hviezdoslavov Kubín. viac … viac …  Rómsky Hviezdoslavov Kubín   Dňa 27. marca 2018 sa uskutočnilo pre rómskych žiakov školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Celoslovenská súťaž - Ruské slovo   27. marca 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili 12. ročníka celoslovenskej súťaže – Ruské slovo. viac … Súťaž mladých záchranárov   5. apríla 2018 sa v obci Halmaj (Maďarsko) uskutočnilo župné kolo súťaže mladých záchranárov s heslom – Vedomosť môže zachrániť život! viac … Deň narcisov 2018   Na našej škole sa 13. apríla 2018 uskutočnil 22. ročník finančnej zbierky s názvom Deň narcisov. viac … Medzinárodný deň Rómov   Dňa 11. apríla 2018 sa v priestoroch školskej knižnice konalo náučno-zábavné podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov. viac … Okresné kolo Matematickej olympiády  Matematická olympiáda je predmetová súťaž pre žiakov základných a stredných škôl, v ktorej treba vyriešiť niekoľko matematických príkladov v niekoľkohodinovom limite. viac … Okresné kolo Matematickej olympiády  Matematická olympiáda je predmetová súťaž pre žiakov základných a stredných škôl, v ktorej treba vyriešiť niekoľko matematických príkladov v niekoľkohodinovom limite. viac … Obnova a úprava kompostoviska  Dňa 19. apríla 2018 navštívila našu školu konzultantka programu Zelená škola p. Urdová, ktorá ukázala našim žiakom, ako treba postupovať pri stavaní kompostoviska. viac … Tri prasiatka  Žiaci našej školy mali návštevu zo Súkromného gymnázia FUTURUM z Košíc. Študenti gymnázia prerozprávali našim najmenším rozprávku Tri prasiatka v angličtine. viac … Multikultúrny týždeň  V dňoch od 16. do 19. apríla sa konal na našej škole multikultúrny týždeň viac … Slávik Slovenska 2018 11. mája 2018 sa žiačky našej školy zúčastnili speváckej súťaže Slávik Slovenska. viac … Matematický klokan 2018 Matematický klokan je medzinárodná súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. 19. marca „klokanilo“ 67 000 žiakov na 1453 školách viac … Škola v prírode - Ľubovnianske kúpele Žiaci I. stupňa spolu so svojimi pani učiteľkami navštívili Ľubovnianske kúpele, kde strávili príjemný týždeň v krásnej a čistej prírode. viac … Deň detí Medzinárodný deň detí je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Na Slovensku sa slávi od roku 1952. viac … Okresné kolo súťaže Deň múz Posledný májový týždeň sa žiačky našej školy zapojili do okresnej súťaže s názvom Deň múz. viac … Ľahšie to ide ľahšie Naša škola sa opäť zapojila do projektu Ľahšie to ide ľahšie. Žiaci sa prebojovali až do veľkého finále, ktoré sa konalo 10. júna v Bratislave. viac … Maksík Maksík je celoslovenská matematická korešpondenčná súťaž pre žiakov 2. – 4. ročníka základných škôl. I naši žiaci sa tejto súťaže zúčastnili. viac … Noc v knižnici Kde bolo, tam bolo... Tak začína nejedna rozprávka. Do jednej takej sme sa 1. júna 2018 spoločne s dievčatkom menom Alica preniesli aj my. Práve Alicu z krajiny zázrakov mohli žiaci spoznávať počas Noci v knižnici. viac … Zádiel - koncoročný výlet Tento školský rok sa nám podarilo ukončiť krásnym výletom. Pani učiteľky nás vzali do Zádielskej tiesňavy, ktorá sa nachádza vo východnej časti Slovenského krasu. viac … Exkurzia v planetáriu Dňa 5. júna 2018 sme vymenili školskú triedu za veľmi príjemné prostredie planetária v CVČ Domino. Zúčastnili sme sa exkurzie, na ktorú sme sa už veľmi dlho tešili. viac … Maks Matematická súťaž MAKS je určená žiakom piateho až deviateho ročníka, v ktorej môžu súťažiť jednotlivci i dvojice. Táto súťaž obsahuje zaujímavé úlohy, ktoré žiaci s obľubou riešia. viac …
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Daniel Rajňák. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.
Jedálny Lístok
TOPlist
AKCIE AKCIE
AKCIE AKCIE