Základná škola Veľká Ida
Novinky
Máme školu, pekné triedy         Aký názov má ta škola?  v triedach sedí veľa detí,          Veľká Ida, tak sa volá.  tie sa tešia každý deň,            Chceš ju spoznať? Príď ty k nám  že sa plní ďalší sen,              presvedčíš sa o nej sám.  sen o vzácnych vedomostiach      [Poď sa učiť, poď sa hrať,  i o praktických zručnostiach.      ukáž všetkým, čo si zač,  Tie získame iba tak,              napíš slovo, prvok, krát,  že chodíme práve k vám.          veď si super dobrý žiak.] Hymna Základnej školy vo Veľkej Ide viac …  Škôlkári na dopravnom ihrisku   Príjemné septembrové počasie prilákalo do našej školy škôlkárov, ktorí sa s pani učiteľkami a žiakmi zo IV.B poučili i zabavili na dopravnom ihrisku. viac …  Zbierka - Biela pastelka   Naša škola sa už po štvrtýkrát zapojila do zbierky s názvom Biela pastelka. Ide o verejnú zbierku na podporu ľudí so zrakovým postihnutím a na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým pomáhajú pri začlenení sa do bežného života. viac …  Európsky deň jazykov   26. september je Európskym dňom jazykov, cieľom tohto dňa je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov. I naši žiaci spoznávali v tento deň rôzne jazyky. viac …  Exkurzia - Dukla   Žiaci II. stupňa sa spolu so svojimi učiteľmi vydali na cestu po Slovensku, aby lepšie spoznali našu históriu. Ich kroky smerovali i na Duklu. viac …  Beh zdravia   Dňa 10. októbra sa na našej škole organizoval už tradičný Beh zdravia. viac …  Prváci navštevujú škôlkarov   18. októbra 2018 sa žiaci I. A vybrali spolu so svojou pani učiteľkou navštíviť deti v materskej škole. viac …  Tekviciáda   Tekvica je jednoročná rastlina pochádzajúca z Ameriky, kde bola pestovaná Inkami. Má rozsiahle využitie. Okrem iného môže slúžiť ako zaujímavá dekorácia. Práve o to išlo našim umelcom a umelkyniam, ktorí sa nebáli popustiť uzdu svojej fantázie a pod ich rukami vznikli tekvicové ozdoby. viac …  Jesenné aranžovanie   Dňa 18.októbra 2018 sa uskutočnilo jesenné aranžovanie. Zúčastnili sa ho žiaci 6. až 9. ročníka. viac …  100. výročie od vzniku Československa   Na počesť 100. výročia od vzniku Československa sme sa spolu s našimi žiakmi stretli v dňoch 22.10. a 23.10. 2018, aby sme si pripomenuli tento výnimočný deň. viac …  Návšteva planetária a múzea v Medzeve   Posledný školský októbrový deň sa žiaci IV.A a IV.B vybrali so svojimi pani učiteľkami na exkurziu do Medzeva. viac …  Modlitba ruženca   Na deň sv. Lukáša sa naša škola pripojila k 70 krajinám, kde sa deti zjednotili v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete. viac …  Týždeň zdravej výživy   Svetový deň výživy sa oslavuje každý rok 16. októbra na pamiatku založenia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo Spojených národov. 	Aj naša škola si tento deň pripomenula v rámci tematického ,,Týždňa zdravej výživy“. viac …  Školské kolo OSJL   Dňa 6. novembra 2018 sa uskutočnila v šk. knižnici Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry. viac …  Halový viacboj všestrannosti   Dňa 25. 10. 2018 sa v Moldave nad Bodvou uskutočnili halové majstrovstvá okresu Košice-okolie vo viacboji všestrannosti. viac …  Plavecký výcvik   Plavecký výcvik sa uskutočnil v dňoch od 5. do 16. novembra 2018 v priestoroch Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia nemocnice v Šaci. Plaveckého výcviku sa zúčastnili žiaci I. stupňa. viac …  Záložka spája školy   Naša škola sa znovu zapojila do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. viac …  Hodina deťom   Tento rok sme sa po opäť zapojili do celoslovenskej zbierky s názvom Hodina deťom. viac …  Jesenné popoludnie   Dňa 21. 11. 2018 sme sa my, vyučujúci slovenského jazyka, stretli so žiakmi ôsmeho ročníka, aby sme sa porozprávali a zabavili sa pri rôznych tvorivých jesenných úlohách. viac …  Olympiáda ľudských práv   29. 11. 2018 sa žiaci zúčastnili olympiády týkajúcej sa ľudských práv. viac …  Vystúpenie pre dôchodcov   Žiačky a žiaci našej školy stáli na doskách, čo znamenajú svet, aby našim dôchodcom vyčarili úsmev na tvári a spríjemnili im ich štvrtkové popoludnie. viac …  Pasovanie prvákov   Po troch mesiacoch náročnej práce a povinností sa žiaci I.A triedy stali skutočnými a právoplatnými žiakmi našej školy. viac …  Svätý Mikuláš   6. decembra navštívil našu školu sv. Mikuláš so svojimi anjelskými i čertovskými pomocníkmi. viac …  Technická olympiáda   V novembri sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Technickej olympiády. viac …  Okresné kolo Technickej olympiády   Dňa 29. novembra 2018 sa konalo okresné kolo Technickej olympiády. viac …  Hip-hopové vystúpenie   Žiaci našej školy mali možnosť zažiť atmosféru hip-hopu i na vlastnej koži. viac …  iBobor   Žiaci našej školy sa opäť zapojili do informatickej súťaže iBobor. viac …  Výroba adventných vencov   Advent nám opäť zaklopal na dvere. Čas očakávania a príprav na slávenie Vianoc je už tu. I žiaci si túto skutočnosť pripomenuli výrobou adventných vencov. viac …  Školské kolo - Pytagoriáda   V dňoch 12. a 13. decembra 2018 sa na našej škole uskutočnila matematická súťaž – Pytagoriáda. viac …  Školské kolo - geografickej olympiády  Dňa 7. decembra 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády. viac …  Jesenné aranžovanie  Dňa 18.októbra 2018 sa uskutočnilo jesenné aranžovanie. Zúčastnili sa ho žiaci 6. až 9. ročníka. viac …  Vianočné aranžovanie  V decembri sa na našej škole uskutočnilo vianočné aranžovanie. viac …  Okresné kolo Matematickej olympiády  Matematická olympiáda je predmetová súťaž pre žiakov základných a stredných škôl, v ktorej je potrebné vyriešiť niekoľko matematických príkladov v časovom limite. viac …  Šaliansky Maťko J. C. Hronského  5. februára 2019 sa v Košiciach uskutočnilo okresné kolo postupovej súťaže v prednese slovenskej povesti. viac …  Divadelné predstavenie - A bold rabbit in Africa  Dňa 13. februára 2019 sa vybrali žiaci I. stupňa spolu s pani učiteľkami na divadelné predstavenie A bold rabbit in Africa. viac …  Rozprávočka, zažmúr očká  27. februára sa v priestoroch školskej knižnice konalo rozprávkové popoludnie – Rozprávočka, zažmúr očká. viac …  Rómsky slávik  Dňa 28. februára 2019 sa na našej škole opäť raz stretli žiaci, ktorí sa nebáli predviesť svoje hlasové schopnosti na speváckej súťaži Rómsky slávik. viac …  Hviezdoslavov Kubín - školské kolo  V januári 2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese – Hviezdoslavov Kubín. viac …  Remeslo má zlaté dno   Naši najstarší žiaci objavovali čaro rôznych remesiel viac …  Ruské slovo   8. marca 2019 sa konalo krajské kolo súťaže Ruské slovo. viac …  Krajské kolo Technickej olympiády   Vo februári 2019 sa uskutočnilo krajské kolo Technickej olympiády na SPŠ – strojníckej v Košiciach. viac …  Lyžiarsky výcvik 2018/2019   Na začiatku februára 2019 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik v lyžiarskom stredisku – Ľubovnianske kúpele viac …  Lyžiarsky výcvik - Jahodná   V dňoch 25. 2. – 1. 3. 2019 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik v lyžiarskom stredisku – Jahodná. viac …  O Rómoch s Rómami   20. marca 2019 sa v priestoroch šk. knižnice konalo náučné podujatia s názvom – O Rómoch s Rómami. viac …  Svetový deň Downovho syndrómu   21. marca žiaci I. A podporili myšlienku Ponožkovej výzvy. viac …  Rómsky Hviezdoslavov Kubín   Dňa 22. marca 2019 sa uskutočnilo pre rómskych žiakov školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín viac …  Týždeň slovenských knižníc  Žiaci našej školy mali možnosť byť súčasťou celoslovenskej akcie s názvom Týždeň slovenských knižníc viac …  Čas stíšenia sa  Veľká noc sa pomaly blíži, no teraz ešte prežívame pôstne obdobie, v ktorom by sme sa mali na chvíľu zastaviť a pouvažovať o svojom živote viac …  Miss - Rómske dievča 2019  28. marca sa na našej škole po prvýkrát uskutočnila súťaž Miss – Rómske dievča. viac …  Deň narcisov  Naša škola sa opäť zapojila do verejnej zbierky, ktorú organizuje občianske združenie Liga proti rakovine. viac …  Okresné kolo Pytagoriády  Okresné kolo Pytagoriády sa uskutočnilo v dňoch 26. a 27. marca 2019. viac …  Od semienka k rastlinke  Dňa 19. marca 2019 bolo na našej chodbe rušno. Kolégium Zelenej školy si pripravilo rovesnícke vzdelávanie Od semienka k rastlinke. viac …  Výberové konanie  Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa-ky Základnej školy. viac …  Škola v prírode - 2019  V tomto školskom roku sa naši žiaci z I. stupňa opäť zúčastnili školy v prírode. Od 6. do 10. mája sa vybrali spolu s pani učiteľkami do Nízkych Tatier. viac …  Matematický klokan  Matematický klokan je medzinárodná súťaž pre žiakov základných a stredných škôl viac …  Slávik Slovenska 2019  15. mája 2019 sa žiačky našej školy zúčastnili speváckej súťaže Slávik Slovenska. viac …  Deň múz  Posledný májový týždeň sa žiačky našej školy zúčastnili súťaže – Deň múz. viac …  Svetový deň vody  V roku 1992 vyhlásilo valné zhromaždenie OSN 22. marec za Svetový deň vody. viac …  Deň mlieka Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej výživy. POZVÁNKA  OZNAM  viac …      Pozývame Vás na informatívne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 21. 11. 2018 v čase od 13.30 hod. do 15.30 hod. Tešíme sa na Vašu účasť!             Pozývame Vás na informatívne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 11. 6. 2019 (utorok) v čase od 13.45 do 15.45 hod. Tešíme sa na Vašu účasť!
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Daniel Rajňák. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.
Jedálny Lístok
TOPlist
AKCIE AKCIE
AKCIE AKCIE
ÚSPECHY ÚSPECHY