Základná škola Veľká Ida
Novinky
Máme školu, pekné triedy         Aký názov má ta škola?  v triedach sedí veľa detí,          Veľká Ida, tak sa volá.  tie sa tešia každý deň,            Chceš ju spoznať? Príď ty k nám  že sa plní ďalší sen,              presvedčíš sa o nej sám.  sen o vzácnych vedomostiach      [Poď sa učiť, poď sa hrať,  i o praktických zručnostiach.      ukáž všetkým, čo si zač,  Tie získame iba tak,              napíš slovo, prvok, krát,  že chodíme práve k vám.          veď si super dobrý žiak.] Hymna Základnej školy vo Veľkej Ide viac …  OZNAM      Pozývame Vás na všeplenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 19. 9. 2017 (utorok) so začiatkom o 15. 30 hod.   Tešíme sa na Vašu účasť.                                        Vedenie školy viac …  Otvorenie školského roka 2016/2017    Po krásnych prázdninách prišiel opäť september a ten prináša návrat do školy. Žiaci našej školy sa opäť stretli v priestoroch školy na slávnostnom otvorení školského roka 2016/2017. viac …  Beh zdravia    V piatok 30. septembra 2016 sa ulice neďaleko školy zaplnili bežcami a bežkyňami od nultého až po štvrtý ročník a žiakov špeciálnych tried. Konal sa už tradičný beh zdravia pri príležitosti Svetového dňa srdca. viac …  Naša škola sa stala súčasťou tímu Bielej pastelky    Biela pastelka je verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím a na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým pomáhajú začleniť sa do bežného života. viac …  Európsky deň jazykov    Dňa 29. septembra 2016 sa v školskej knižnici uskutočnilo náučné popoludnie pri príležitosti Európskeho dňa jazykov. viac …  Slávnostná certifikácia Zelenej školy 2016    5. október 2016 bol pre našu školu mimoriadnym dňom. Po dvoch dlhých rokoch trpezlivej a neúnavnej práce v projekte Zelená škola sa všetkým žiakom a učiteľom dostalo zaslúženej odmeny. viac …  Tekviciáda    Dňa 25. októbra si naši žiaci "zašantili" pri vyrezávaní a aranžovaní tekvíc - svetlonosov. viac …  Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka    26.októbra 2016 sa v priestoroch školskej knižnice uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka. viac …  Čítame spolu     Naša škola sa zapojila do aktivity vyhlásenej ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR pod názvom Čítame spolu. viac …  Súťaž v prednese slovenskej rozprávky     7. októbra 2016 sa v priestoroch kultúrno – vzdelávacieho centra Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach uskutočnilo regionálne kolo súťaže v prednese slovenskej rozprávky Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas. viac …  iBobor     Informatická súťaž v školskom roku 2016/2017 viac …  LIGA 4x4     Aj tento školský rok sa žiaci piateho ročníka zúčastnili súťaže LIGA 4x4, ktorá pozostáva zo štyroch kôl a súťažia štvorčlenné družstvá žiakov V. ročníka základných škôl. viac …  Žiacký karneval     Vážení rodičia, milí žiaci! Srdečne Vás pozývame na žiacky karneval, ktorý sa uskutoční  2. 2. 2017 (štvrtok) so začiatkom o 15.00 hod. viac …  Okresné kolo Matematickej olympiády     Žiaci V.A triedy sa zúčastnili okresného kola MO v kategórií Z5 viac …  Šachový turnaj   Dňa 4. februára 2017 sa uskutočnil dlho očakávaný šachový turnaj Košickej žiackej ligy v Centre voľného času v Košiciach. viac …  Lyžiarsky výcvik   V dňoch 13.- 17. 2. 2017 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik organizovaný ZŠ Veľká Ida pre žiakov ZŠ Veľká Ida. Miestom konania lyžiarskeho výcviku bolo lyžiarske stredisko „Bačova roveň“ vo Vyšnej Boci. viac …  Ruské slovo 2017   22.2.2017 sme sa zúčastnili krajského kola súťaže Ruské slovo 2017 na Gymnáziu M.R. Štefánika v Košiciach. Tohtoročná téma súťaže znela – Školské roky sú nádherné. viac …  Hviezdoslavov Kubín – školské kolo   Súťaž v umeleckom prednese – Hviezdoslavov Kubín – školské kolo 15. marca 2017 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese – Hviezdoslavov Kubín. viac …  Testovanie 9-2017   Dňa 5. apríla 2017 (streda) sa na našej škole uskutoční Testovanie 9-2017. Testovanie je určené žiakom 9. ročníka ZŠ z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. viac …  Slávik našej školy   Dňa 27.2.2017 sme sa po roku opäť zišli na školskom kole speváckej súťaže „Slávik našej školy“, ktorá sa konala v 0. C triede. viac …  Okresné kolo Fyzikálnej olympiády   16. marca 2017 sa žiačky VIII.A zúčastnili okresného kola FO, kategórie F. viac …  Okresné kolo Pytagoriády   Okresné kolo Pytagoriády sa uskutočnilo v dňoch 14. a 15. marca 2017  a zúčastnilo sa ho spolu vo všetkých kategóriách 13 žiakov. viac …  Rómsky Hviezdoslavov Kubín   Dňa 21.marca 2017 sme zorganizovali pre rómskych žiakov našej školy školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. viac …  Týždeň slovenských knižníc 2017   Žiaci našej školy mali možnosť 30. marca 2017 byť súčasťou celoslovenskej akcie s názvom Týždeň slovenských knižníc. Tento rok sa uskutočnil 18. ročník pod spoločným mottom: „KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH“. viac …  Okresné kolo Matematickej olympiády   Dňa 04.04.2017 bolo organizované okresné kolo Matematickej olympiády v Košiciach. viac …  Deň narcisov   V piatok, 7. apríla 2017, sa naša škola opäť zapojila do dobročinnej zbierky Deň narcisov, ktorú organizuje Liga proti rakovine. viac …  Celoslovenské kolo Ruské slovo 2017   31.3.2017 sa v priestoroch CVČ Domino na Popradskej ulici v Košiciach uskutočnilo celoslovenské kolo súťaže Ruské slovo 2017.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.
TOPlist
AKCIE AKCIE
AKCIE AKCIE